Esimese ajalehe kaant illustreeriti Stalini pildi ja loosungitega.
ILLUSTRATSIOON: Ekraanitõmmis, Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiiv

Pilguheit minevikku. Universitas Tartuensis 72

Ajalugu

Novembris tähistab UT oma 72. sünnipäeva. Aastakümnete jooksul on väljaanne näinud igasuguseid aegu, ilmunud mitme pealkirja all, vahetanud vormi ja muud võimalikku.

Pole kindel, kas mõni praegune lugeja on hoidnud käes ka päris esimest väljaannet. Seetõttu võiks see lühiekskursioon minevikku pakkuda põnevat uudistamist sõjajärgse olustiku kohta. Püsigu aga siiski meeles, et tegelikkust peegeldavad toonased kirjatükid mõneti kõveralt.(Vaata väljavõtet suuremalt allolevast galeriist)

22. novembril 1948 Tartu Riikliku Ülikooli nime all ilmunud ajalehe esikaant illustreeriti Stalini pildi ja sütitavate loosungitega. Äsja oli tähistatud oktoobrirevolutsiooni aastapäeva ning muu hulgas trükiti lehes ära lippe kandvate ülikoolipere liikmete pilt. Esimene number sõnastas ajalehe kui tööriista rolli – see pidi aitama sõdida kõige iganenu vastu.

Juttu tehti aga näiteks sellest, et üliõpilastele on vaja paremini tutvustada teiste nõukogude rahvaste saavutusi. Kiideti õigusteaduskonna üliõpilasi, kes olid dekoreerinud keemiainstituuti loodud vene keele toa „maitsekalt portreede ja loosungitega“.

Lisaks poliitiliselt laetud tervitustele kirjutati ajakirjas ka muredest. Näiteks kritiseeriti, et metsandusteaduskonna õppejõud on leiged poliitinformatsiooni levitajad, ja nõuti asjaosaliste vastutusele võtmist. Samas kajastati lühidalt Tiigi tänava ühiselamu halbu tingimusi: ülerahvastatus olnud nii suur, et mõnda tuba pidanud jagama kuni 20 üliõpilast.

Suuremaid väljavõtteid esimesest ajalehest näeb allolevas galeriis. Niisamuti leiab ajalehe esimese numbri Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivist Digar.

Väljaanne kandis nime Tartu Riiklik Ülikool üle 40 aasta – Universitas Tartuensiseks muutus see alles 1989. aastal.

 

Galerii: 

Jaga artiklit