Tartu Ülikooli uued audoktorid

Teated

Tartu Ülikooli audoktoriks nimetatakse teenekaid, rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi, ühiskonna- ja kultuuritegelasi, kes on aidanud suurendada Tartu Ülikooli ja Eesti teaduse autoriteeti maailma üldsuse silmis ning paistnud silma Tartu Ülikooli sidemete arendamisel maailma teiste ülikoolide ja teadusasutustega. Aunimetus on asutatud 1803. aastal. Aunimetusega kaasneb medal.

Arheoloogia audoktoriks valiti väljapaistvate saavutuste eest keskaja arheoloogia alal ja pikaajalise eduka koostöö eest TÜ teadlastega Readingi Ülikooli kaasprofessor Aleksander Pluskowski. Tänu heale koostööle Aleksander Pluskowskiga on TÜ ja Eesti rahvusvaheline maine, tuntus ja nähtavus keskaja arheoloogia alal märkimisväärselt kasvanud.

Haridusteaduste audoktoriks valiti haridusteadlane ja visionäär, nüüdisaegse õpikäsitluse eestkõneleja, Utrechti Ülikooli professor P. Robert-Jan Simons, kes on edendanud ja tugevdanud TÜ‑s ja Eestis haridusteadusi ning aidanud muuta meie teadlaste töö tulemusi maailmas nähtavaks.

Professor Simonsil on hindamatu roll haridusteaduste doktoriõppe tugevdamisel, uudsete haridusinnovatsiooni ja ‑tehnoloogia magistriõppekavade väljatöötamisel ning nende ainekursuste õpetamisel TÜ-s.

Meediasotsioloogia audoktoriks valiti Södertörni Ülikooli meedia- ja kommunikatsiooniuuringute professor Göran Bolin, kes on aidanud suurel määral kaasa TÜ ja Eesti ühiskonna- ja meediateadlaste rahvusvahelise tuntuse edendamisele ning uue põlvkonna kujundamisele. Professor Bolini tihe partnerlus TÜ-ga algas 2000. aastate esimeses pooles, mil pandi alus Läänemere piirkonna meediamuutuste võrdlusuuringule. Sellest koostööprojektist ja edasistest jätku-uuringutest võrsunud koostöö on aidanud kasvatada TÜ meediasotsioloogia koolkonna nähtavust nii Põhjamaades kui ka mujal Euroopas.

Meditsiinigeneetika audoktoriks valiti  väljapaistvate saavutuste eest meditsiinigeneetika alases teadus- ja arendustöös ning pikaajalise tulemusliku koostöö eest TÜ teadlastega Helsingi Ülikooli professor Helena Kääriäinen. Professor Kääriäineni sidemed TÜ-s töötavate kolleegidega algasid juba enam kui 30 aastat tagasi. Tema tegevusest Euroopa Inimesegeneetika Ühingu ühe liidrina sai alguse ka aktiivne koostöö TÜ geenivaramuga üldrahvastiku terviseküsimuste uurimise ja ennetamise valdkonnas.

Matemaatilise füüsika audoktoriks valiti Sorbonne’i Ülikooli professor Richard Kerner, kes on pikka aega arendanud edukat koostööd TÜ matemaatikute ja füüsikutega ning lõiminud neid rahvusvahelise kogukonnaga. 

Kerneri koostööpartnerid on olnud TÜ teadlased nii matemaatika ja statistika instituudist kui ka füüsika instituudist. Ta on pidanudTÜ-s ja mujal Eestis loenguid ja ettekandeid ning pühendanud mitme doktoriõppeprogrammi raames märkimisväärselt palju aega koostööle TÜ doktorantide ja järeldoktoritega.

Jaga artiklit