Anda saab näiteks kingitust.
ILLUSTRATSIOON: Pixabay.com

Ülikooli lemmiksõnad. Antud

Keelenurk

1. Perearsti juures antud vereproov osutus negatiivseks. Sotsiaaltöötajatele on antud uued elektriautod. Elektroonilisel hääletusel antud hääled on kokku loetud. Küsimusele antud vastus oli üllatav. Osakonnale antud soovitused täideti kiirestiTalle on antuddoktorikraad. Laenuks antud raamat on ikka tagasi toomata. Talle ei antud koosolekul sõna.

2. Antud töö põhjal on hakatud välja arendama uusi seadmeid. Antud uuringus vaadeldi seda näitajat eeskätt sotsiaalteaduslikust küljest. Antud projekti maksumus oli 35 000 eurot. Antud juhul ei ole vaja lisadokumente esitada. Antud olukorras tuleb kiiresti reageerida. Antud tunnus on tingitud inimese geenidest. Vastus antud küsimusele ei ole lihtne. Kui antud asjaolu arvesse võtta, saab toetust suurendada. Tuleb möönda, et antud arvamus on pakkunud palju kõneainet.

Mille poolest need kaks lauserühma erinevad? Otstarbekuse poolest. Esimeses rühmas on sõnal antud kindel eesmärk – kellelegi ongi päriselt midagi antud. Teises rühmas aga paljastub kantseliit kogu oma uhkuses, sest tegelikult ei anta nendes lausetes mitte kellelegi mitte midagi.

Teise lauserühma paberliku mekiga antud on saanud alguse vene sõnast данныйÕigekeelsussõnaraamatus nimetataksegi sõna antud sellises kasutuses paberlikuks ja ametniku soovitussõnastikus selgitatakse lähemalt: „Antud ei täpsusta, vaid enamasti hägustab lause mõtet. Käändsõna ees täiendina on sõna antud vene toortõlge, mille asemel on meil sobivamaid sõnu.“

Venekeelse данный kõrval tungib antud nüüdsel ajal sisse ka inglise sõna given otsetõlke kaudu. Kui vene ja inglise keeles võivad need keelendid olla omal kohal, siis eesti keeles ei anna antud lausele juurde muud kui paberikrabinat. Kui keegi pole kellelegi midagi andnud, sobivad paremini sõnad see, nimetatud, kõnesolev, kõne all olev, eespool käsitletud, eelmainitud, konkreetne, vahel ka praegune, siinne vms. Väga sageli ei ole aga antud asemele üldse mitte midagi vaja panna.

Kuidas siis parandada teise rühma lauseid? Kantseliidivabu võimalusi on mõistagi rohkelt ja osa neist on antud (!) allpool.

Töö Selle töö põhjal on hakatud välja arendama uusi seadmeid. Uuringus vaadeldi seda näitajat eeskätt sotsiaalteaduslikust küljest. Projekti maksumus oli 35 000 eurot. Praegusel Siinsel juhul ei ole vaja lisadokumente esitada. Praeguses olukorras Nüüd tuleb kiiresti reageerida. See Kõnealune Eelnimetatud tunnus on tingitud inimese geenidest. Vastus sellele küsimusele ei ole lihtne. Kui seda asjaolu arvesse võtta, saab toetust suurendada. Tuleb möönda, et see ~ selline ~ niisugune arvamus on pakkunud palju kõneainet.

NB! Kindlasti ei tasu sõna antud vahetada välja sõnaga käesolev, mis kuulub samamoodi paberlikku keelepruuki.

 

Helika Mäekivi

TÜ keelenõunik

Jaga artiklit