Ettevõtjad on loovad – Kolme Karu Kaubamajas on vaheseinad ehitatud vanadest akendest.
FOTO: Marit Piirman

Looduslik tooraine ei muuda ettevõtet roheliseks

Ettevõtlus

Keskkonda säästev majandamine on möödapääsmatu igal pool maailmas ja sellekohased muutused hakkavad mõjutama kõiki ettevõtjaid.

Pea kõigis tegevusvaldkondades liigutakse tasapisi keskkonnahoidliku mõtteviisi poole. Seda kinnitavad üldised suundumused maailmas, aga ka kaalukad dokumendid, nagu Euroopa roheline kokkulepe, mille peamine eesmärk on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks, kaotades kasvuhoonegaaside netoheite, ja ÜRO kestliku arengu eesmärgid, milles keskendutakse lisaks rahu, vaesuse ja võrdsuse tagamisele ka kliimamuutuste takistamisele.

Rohemajandusest ja rohelisest ettevõtlusest räägitakse palju ning need on muutunud omamoodi moesõnadeks. Olla roheline kõlab uhkelt ja sellele viidatakse tihtipeale ettevõtete, aga ka näiteks linnade turundustegevuses.

Paraku valitseb maailmas ja tõenäoliselt ka Eestis arusaam, et roheline olemiseks piisab mõningate roheliste detailide olemasolust või lisamisest, näiteks loodusliku tooraine kasutamisest toodete valmistamisel ja pakendamisel. Tihti jäävad pinnapealseks teadmised, kuidas näha keskkonnahoidlike toodete ning teenuste kavandamisel ja arendamisel kõiki seonduvaid protsesse ja sisulist terviklikkust.

Kahtlemata on keskkonnasäästlikkuse suurendamise seisukohast olulisel kohal asjakohased õigusaktid, kodanike surve, muutused kliendikäitumises ja paljud muud tegurid. Keskkonnahoidliku ettevõtluse nurgakiviks on aga eelkõige ettevõtjad oma isiklike väärtushinnangute, veendumuste, teadmiste ja tegevusega. Kasvav nõudlus looduslike, tervislike ja puhaste toodete ning teenuste järele pakub uusi ärivõimalusi muu hulgas mikroettevõtjatele.

Keskkonnahoiukogemuste jagamine

Euroopa territoriaalse koostöö raames aastatel 2018–2020 rahastati Kesk-Läänemere piirkonna programmist projekti NatureBizz. Selle eesmärk oli välja töötada koolitusprogramm, mille toel saaks arendada keskkonnahoidlike mikroettevõtjate ärioskusi. Selleks korraldati mikroettevõtjate koolitusvajaduste uuring, mille tulemuste põhjal valmis TÜ Pärnu kolledži õppejõudude ning Läti, Soome ja Rootsi kolleegide koostöös kaheksast moodulist koosnev koolitusprogramm, tehti mikroettevõtjate proovikoolitused ning koostati käsiraamat rohelise äritegevuse planeerimisest mikroettevõtetes.

Kadi Ruumet tutvustas, kuidas on OÜ Matogard omanike huvi hobuste vastu seotud mulla tootmisega. FOTO: Heli Tooman

Proovikoolitused peeti keskkonnahoidlikke väärtusi järgivate ettevõtjate juures, kus lisaks teoreetiliste teemade käsitlemisele nähti ka ettevõtete toimimise praktilist poolt. Nii juba tegutsevad kui ka alles alustavad mikroettevõtjad jagasid koolituspäevadel häid kogemusi ning õppisid üksteise õnnestumistest ja ebaõnnestumistest. Vahetati mõtteid ja saadi ideede kohta tagasisidet.

Nii näiteks selgitas OÜ TurBliss esindaja Sirli Mangus, millega arvestada, kui hakata müüma looduslikke kosmeetikatooteid Itaalias. Eeva Laks Woodbright OÜ-st rääkis, kuidas väärindada puupakke nii, et neid 15 euro eest ostetaks. Greencube OÜ esindaja kõneles, et nende toodetavast soojustusmaterjalist ei lähe midagi kaduma, sest jäägid jagatakse kohalikele, et nad saaksid oma hooneid soojustada.

Proovikoolitusel osalenud inimesed ja seal esinenud ettevõtjad usuvad siiralt, et keskkonnahoidlike põhimõtete rakendamine ettevõttes on nii lühemas kui ka pikemas plaanis jätkusuutlik ning et väärtuspõhine ettevõtlus paneb ka tarbijat teadlikumaid valikuid tegema.

Õpetus kõvade kaante vahel

Projekti peapartner Sanna-Mari Renfors ütles, et seni pole ükski projekt talle nii mõjunud nagu NatureBizz. Selles osalemine ja inspireerivate ettevõtjatega suhtlemine on muutnud tema väärtushinnanguid. Nüüd vaatab ta palju hoolikamalt, kellelt ja mida ta ostab, millised on toote koostisosad ja pakend ning milliseid väärtuseid ettevõtja kannab ja edastab.

Koolituspäevadel salvestati eesti-, läti-, soome- ja rootsikeelseid videoid, kus tutvustatakse edukate keskkonnahoidlike ettevõtjate kogemusi. Neid saab vaadata NatureBizzi veebilehel projectnaturebizz.eu oleval õppematerjalide alamlehel „Training programme and modules“.

Koolitusprogramm on jõudnud ka raamatukaante vahele. Eestikeelne „Käsiraamatus rohelise äritegevuse planeerimisest mikroettevõttes“ annab teavet programmi ülesehituse ja sisu kohta ning õpetajatele, koolitajatele või mentoritele mõeldud suuniseid koolituse ülesehitamiseks.

Niidu-, nurme- ja aiasaadusi purki pannes valmivad imelised hoidised, sinepid ja siirupid. FOTO: Marit Piirman

Raamatus tutvustatakse programmi kaheksat moodulit koos praktiliste näpunäidetega ning käsitletakse arvukaid teemasid alates keskkonnahoidliku ettevõtte idee ja toodete arendamisest kuni brändimise kommunikatsiooni ning rahvusvahelistele turgudele suundumiseni.

Käsiraamat on mõeldud eelkõige õpetajatele ja koolitajatele, et toetada neid keskkonnahoidliku äritegevusega seotud teemade õpetamisel ning õppijate suunamisel, kuid see sobib hästi ka iseseisvaks õppimiseks. (Mikro)ettevõtjad, kes plaanivad alustada keskkonnasäästliku äritegevusega või seda edasi arendada, saavad käsiraamatust häid nõuandeid.

Raamat on ilmunud inglise ja eesti keeles. Ingliskeelse käsiraamatu juurde kuuluvad ka videod, mis aitavad mõista peatüki sisu. Eestikeelset raamatut saab alla laadida TÜ Pärnu kolledži kodulehelt www.pc.ut.ee/et/kolledzist/naturebizz.

Marit Piirman

TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste assistent

Heli Tooman

TÜ Pärnu kolledži turismimajanduse dotsent

Jaga artiklit