TÜ e-õppe keskkondade skeem
FOTO: e-õppija käsiraamat

Mis on e-õppija käsiraamat?

Tudeng küsib

Ülikooli õppeainetest vähemalt 80% toimuvad osaliselt või täielikult veebipõhisena, seega puutub iga üliõpilane ülikoolis kokku e-õppega. E-õppija käsiraamatus jagatakse õppijatele vajalikku infot e-õppe kohta ja tutvustatakse selle võimalusi.

Ülikooli peamine e-õppekeskkond on Moodle, mis on seotud teiste õpikeskkondadega. E-kursusel õppides tihti ei teadvustatagi, et osa materjale või tegevusi on Moodle’ist väljaspool, sest need moodustavad e-kursusel ühtse terviku (vähemalt ideaalis peaks moodustama, kui õppejõud on koostanud kursuse kvaliteetselt). E-õppija käsiraamatus antakse skemaatiliselt ülevaade, kuidas e-õppekeskkonnad omavahel seostuvad ja milline andmevahetus nende vahel toimub.

Näiteks käsiraamatu peatükis „Õppimine e-kursusel Moodle’is“ jagatakse õppijale kasulikku infot Moodle’i kursustele pääsemise ja töölaua seadistamise kohta. Selgitatakse, kuidas seadistada kursuste ülevaate plokki, et seal kuvataks õppija jaoks kõige olulisemaid parasjagu toimuvaid kursusi. Samuti jagatakse infot Moodle’i sõnumivahetuse, ajajoone, kalendri, meeldetuletuste, foorumitega liitumise, foorumipostituste e-posti aadressile edastamise jm kohta.

Selleks et e-õppes edukalt toime tulla ja tulemuslikult õppida, vajavad õppijad tehnilisi oskusi, kuid samuti oskust oma aega planeerida, ennast juhtida ning ka vajaduse korral õigel ajal õigest kohast abi küsida. E-õppija käsiraamatus antakse soovitusi e-õppes vajalike õpioskuste kohta, nt soovitusi videoloengute vaatamiseks ja veebiseminaril või rühmatöös osalemiseks.

Käsiraamatus on ka infot autoriõiguste kohta juhtudel, kui õppija on ise autor või kui autor on keegi teine, nt mida tohib õppija teha e-kursuse ja õppematerjalidega, mille autor on õppejõud. Samuti käsitletakse andmekaitset, räägitakse plagiaadituvastussüsteemi Urkund kasutamisest üliõpilastööde kontrollimisel, e-eksamitest ja -arvestustest ning e-kaitsmisest.

E-õppija käsiraamat on saadaval eesti ja inglise keeles aadressil eoppija.ut.ee.

Lehti Pilt

õppeosakonna elukestva õppe keskuse haridustehnoloogia peaspetsialist

Jaga artiklit