FOTO: Andres Tennus

Tundmatu tuntud ajakiri

Juhtkiri

„Pole sellest ajakirjast oma 5 ülikooliaasta jooksul kordagi kuulnud.“ Sellise lause kirjutas kommentaarina üks suve hakul Universitas Tartuensise lugejauuringule vastanud üliõpilane. Temasuguseid oli veel. Uuringus osales kokku ligi 900 inimest ja lihtne matemaatiline tehe näitab, et ligikaudu iga viies vastanu ei ole ajakirja kunagi lugenud.

Kui ajalukku vaatavates artiklites on kirjutatud, et 1990. aastate algul oli UT, toona veel ajalehena, üliõpilaste jaoks üks põhilisi infovahetuskanaleid, siis nüüdse lugejauuringu tulemused annavad mõista, et see roll on vahepeal ära kadunud. Nimelt oli suur hulk neid, kes arvasid, et järgmise kümne aasta vaates võiks ajakiri pakkuda ülikooliperele senisest enam kaastöövõimalusi. Ainuüksi üliõpilastest tõi selle vajalikkuse esile 122 vastanut. Niisiis näib, et on suur hulk neid, kes on ajakirjast justkui kõrvale jäänud.

Viimaste kuude jooksul on ülikoolis laiemalt arutatud Universitas Tartuensise rolli üle ja nähtavasti tehakse seda veel ka eelolevatel kuudel. Lugejauuringust saadud vastused mõjutavad kahtlemata ajakirja edaspidist nägu ja tegu.

Ehkki arutelud võtavad veel aega, on suvisest küsitlusest saadud teave oma mõju juba avaldanud ja nii mõnigi uuringus osalenu võib käesolevast septembrikuu numbrist tunda ära oma pakutud ideid.

Ettepanekute seas oli näiteks see, et võiksime üliõpilastele jagada kasulikke nippe. Seepärast pööramegi tarkusekuu ajakirjas näo tavapärasest rohkem tudengite poole, keskendudes eelkõige neile, kes seisavad alles kõrgharidustee lävepakul. Aga ega see siis tähenda, et teised rebastele mõeldud näpunäiteid lugeda ei võiks – nendega tutvuda on ehk heagi, et teada, kuidas esmakursuslastele abiks olla. Mine tea, ehk leiab keegi pakutud nippide abiga üles selle päris õige Tartu vaimu.

Üksteise toetamisele keskendume ajakirjas nii otsesemalt kui ka kaudsemalt. Kirjutame pikemalt sellest, kuidas hakkab lähinädalatel toimuma õpe, sest paraku tuleb koroonaviirusest endiselt rääkida olevikus. Oleme küsinud rohkemat ka Valgevenemaal toimuva kohta ning kirjutame uutest ja huvitavatest suundadest puidu- ja tekstiilitööstuses. Muu hulgas saavad UT veergudel sõna mitu ülikooli vilistlast.

Kui ajakirja lugedes tekib kellelgi soov võtta ette klaviatuur ning kirjutada mõnest huvitavast teemast, saab toimetusega ikka ühendust näiteks meilitsi aadressil ajakiri [at] ut.ee. Ja mis puudutab ajakirja reklaamimist, siis palun ärge pahandage, kui tuletame selle olemasolu ikka ja jälle eri kanalites meelde, et UT tuleks tuttav ette igale ülikoolipere liikmele.

Maarit Stepanov-McBride

UT peatoimetaja

maarit.stepanov [at] ut.ee

Jaga artiklit