TÜ edeneb rahvusvahelistes võrdlustes keskmiselt 20 koha võrra aastas.
FOTO: Andres Tennus

Tartu Ülikool tõusis edetabelis 16 kohta

Uudis

TÜ on tõusnud maailma ülikoolide pingereas QS World University Ranking kõigi aegade kõrgeimale, 285. kohale. Eelmise aastaga võrreldes on tulemus paranenud 16 koha võrra.

TÜ teadusprorektori Kristjan Vassili sõnul on ülikool edetabelikoha stabiilse paranemisega väga rahul. Ülikooli järgmise perioodi arengukava juhtmõte on liikuda maailma saja parima ülikooli suunas, kuid tõusmine läheb aasta-aastalt üha keerulisemaks. Praegu edeneb TÜ rahvusvahelistes võrdlustes keskmiselt 20 koha võrra aastas.

„Sellise kasvutempo hoidmine näitab, et oleme saavutanud suurepärase rahvusvahelise nähtavuse, tegemata samal ajal järeleandmisi rahvusülikooli mitmekülgse rolli täitmisel – eestikeelse teaduse, kõrghariduse ja kultuuri arendamisel ning oma riigile ja ühiskonnale valitsemiseks tõenduspõhise toe pakkumisel,“ sõnas Vassil.

Ka TÜÜE esindajate arvates aitab kõrge edetabelikoht võita potentsiaalsete üliõpilaste tähelepanu. TÜÜE poliitikanõunik Marge Vaikjärv lisas, et sel aastal ilmunud uuringu International Student Barometer järgi väärtustavad rahvusvahelised üliõpilased siinsete õppejõudude suurepärast tööd, toetavat õpikeskkonda ja ausat hindamist. Tõenäoliselt aitavad need õppekvaliteeti tagavad tegurid tuua ka Eesti tudengeid just Tartu Ülikooli ja hoiavad ülikooli mainet kõrgel, sõnas ta.

Teisalt märkis Vaikjärv, et QS World University Rankingu edetabelit vaadates tuleks siiski küsida, milliseid näitajaid selle pingerea koostamiseks kasutatakse ning kui hästi need sobivad sisuliseks hindamiseks. „Nüüdisaegsete õppemeetodite kasutamine, õpikeskkond või õppekvaliteet tervikuna – neid iseloomustavaid näitajaid edetabeli koostamisel kasutatud ei ole,“ sõnas ta. „On oluline vaadata pingeridadest kaugemale ja püüelda enamat kui kõrgeid tulemusi erinevate edetabelite indikaatorite arvestuses.“

Edetabelit koostav rahvusvaheline konsultatsioonifirma Quacquarelli Symonds (QS) kasutab ülikoolide paremusjärjestusse seadmisel kuut näitajat: ülikooli maine akadeemiliste liidrite ja tööandjate seas (vastavalt 40% ja 10% koondhindest), akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarv (20%), teaduspublikatsioonide mõjukus ehk viidete arv akadeemilise töötaja kohta (20%) ning välisüliõpilaste ja -töötajate osakaal (kumbki 5% koondhindest).

QS-i edetabeli värskes väljaandes on TÜ parandanud oma kohta kuuest kategooriast neljas. Paranenud on ülikooli maine akadeemilises ringkonnas – selle näitaja järgi on tõus möödunud aastaga võrreldes 28 kohta (355. kohalt 327. kohale). Juba kolmandat aastat järjest parandab ülikool oma tulemust välistöötajate ja -üliõpilaste osakaalu arvestuses – selle poolest on tõus eelmise aastaga võrreldes vastavalt 6 ja 27 koha võrra. Paranenud on ka akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarvu näitaja (tõus 130. kohalt 122. kohale), mida QS kasutab õppekvaliteedi kaudse indikaatorina.

Edetabeli koostamisel võttis QS arvesse 1604 ülikooli, kellest reastati 1002. Võrreldes eelmise aastaga pole ülikoolide esikolmik muutunud – esikoht kuulub taas kord Massachusettsi Tehnoloogiainstituudile, sellele järgnevad Stanfordi ja Harvardi ülikool.

Jaga artiklit