FOTO: Pixabay.com

Eberbachi avaldusega hoiatatakse, et Euroopa kõrghariduse väärtused on ohus

Uudis

Saksa Akadeemiline Vahetusteenistus (sks Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) avaldaskoos Euroopa teadlaste ning kõrgharidusjuhtidega 17. juunil Eberbachi avalduse, millega kutsutakse ülikoole ja poliitikuid üles pöörama Euroopa kõrgharidusruumi (ingl European Area of Higher Education, EHEA) alusväärtustele rohkem tähelepanu.

Bologna deklaratsiooni 20. aastapäeva (19. juuni) puhul avalikustatud dokumendis sõnastatakse kõrgharidusele olulised akadeemilised ja sotsiaalsed väärtused ning väljendatakse muret selle pärast, et „need väärtused on praegu tõsisemas ohus kui mis tahes ajal alates Bologna protsessi käimalükkamisest ja aastakümnest, mil Euroopa kõrgharidusruum ametlikult asutati“.

Saksamaal Eberbachis koostatud avaldusele alla kirjutanud teaduskogukonna liikmed kutsuvad Euroopa ülikoole ja ministreid looma Euroopa kõrgharidusruumis ja igas haridussüsteemis sellist keskkonda, mis toetaks praegusel keerulisel ajal Euroopa identiteedi ja väärtusruumi tugevnemist.

Avalduses on kirjas, et ülikoolid peavad rajama oma tegevuse põhi- ja ühiskondlikele väärtustele ning arendama ja hoidma selleks vajalikku kultuuri ja protseduure. Näiteks ei peaks ülikoolid tegema raha pärast asju, mis lähevad vastuollu akadeemilise vabaduse või õigusriigi põhimõtetega. Samuti rõhutatakse väärtuskasvatuse olulisust – ülikoolid ei pea andma üksnes teadmisi ja oskusi, vaid ka kujundama „noorte inimeste isiksust ja iseloomu, et aidata neil saada küpseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks“.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop, kes on samuti dokumendile allakirjutanute hulgas, paluti avalduse koostamises osalema väärtusarenduse eksperdina. Samuti jagas ta kogemusi Tartu Ülikooli hea teadustava väljatöötamise kohta. „Eesti kogemust väärtusarenduse alal, sealhulgas meie riiklikku väärtusprogrammi, võeti dokumendi koostamisel paljuski eeskujuks,“ sõnas Sutrop 

Loe täismahus eestikeelset avaldust. 

Jaga artiklit