Õnnitlused

Õnnitlused

90

Jaan Reimand, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 2. juuni

75

Peeter Saari, akadeemik, laineoptika professor ja füüsikalise optika labori juhataja – 2. juuni

Illi Tarmu, botaanika osakonna vanemlaborant – 10. juuni

Jaan Lellep, teoreetilise mehaanika professor – 25. juuni

70

Jaan Eha, akadeemik, kardioloogia professor ja südamekliiniku juhataja – 12. juuni

65

Mati Laur, uusaja professor ja üldajaloo osakonna juhataja – 17. juuni

60

Maia Kivisaar, mikroobigeneetika professor ja geneetika õppetooli juhataja – 2. juuni

Jaak Arold, anorgaanilise keemia assistent – 12. juuni

Ago Rinken, bioorgaanilise keemia professor ja bioorgaanilise keemia õppetooli juhataja – 13. juuni

55

Svetlana Ganina, füüsika didaktika lektor – 3. juuni

Henn Ojaveer, mereökosüsteemide juhtivteadur – 10. juuni

Urve Kangro, diferentsiaal- ja integraalvõrrandite dotsent – 12. juuni

Tarmo Annilo, genoomika vanemteadur – 16. juuni

Avo Trumm, infojuhtimise ja -analüüsi teadur, infokorralduse rakenduskõrghariduse õppekava programmijuht ning ühiskonnateaduste instituudi asejuhataja rahanduse ja planeerimise alal – 28. juuni

50

Tanel Lepsoo, prantsuse kirjanduse lektor, romanistika osakonna juhataja ning maailma keelte ja kultuuride kolledži asedirektor – 6. juuni

45

Urmas Nõmmik, vana testamendi ja semitistika dotsent ning usuteaduskonna juhataja – 7. juuni

Mark Fisch, infotehnoloogia spetsialist – 14. juuni

40

Merle Ojasalu, õppekorralduse spetsialist – 8. juuni

Ragnar Kolga, Pärnu kolledži infotehnoloogia spetsialist – 9. juuni

Sven Lange, optika ja spektroskoopia vanemteadur – 14. juuni

Aime Halgma, kõrvakliiniku sekretär – 30. juuni

35

Heisi Kurig, arvutiteaduse instituudi õppejuht – 15. juuni

Siiri Suursoo, kiirguskaitse teadur – 17. juuni

Jekaterina Kozlova, materjaliteaduse teadur – 23. juuni

Jaga artiklit