FOTO: Andres Tennus

Kristjan Zobel 60

Juubel

19. mail täitus 60 aastat TÜ ökoloogia ja maateaduste instituudi evolutsioonilise ökoloogia professoril Kristjan Zobelil.

Kristjan on sündinud ja keskkooli lõpetanud Tallinnas. Juba kooliajal ilmnes tema loodushuvi ja nii töötas ta mitu suve Eesti tolleaegse juhtiva rohumaade uurija Kaljo Porgi välitöödel assistendina. 1978. aastal astus ta TÜ-sse bioloogia erialale. Akadeemik Hans Trassi juhendamisel kujunes Kristjani kitsamaks uurimistööde valdkonnaks samblikuteadus. Välitööd viisid mitmel suvel Baikali järve äärde, kus uuriti õhusaaste mõju samblikukooslustele. Sel teemal kaitses ta 1992. aastal ka doktorikraadi.

Ökoloogia ja maateaduste instituudis on Kristjan töötanud alates 1983. aastast. Järk-järgult tõusis esile tema huvi taimekoosluste ja taimede evolutsioonilise ökoloogia vastu. Kristjani uuringud paistavad silma originaalse teoreetilise lähenemisviisi poolest, kuid teoreetilisi ambitsioone toetavad alati suur ja kvaliteetne empiiriline materjal ning elegantsed matemaatilised meetodid. Aastaid on Kristjani eestvedamisel tegutsenud aktiivne uurimisrühm. Ta on juhendanud enam kui kümmet teaduskraadi kaitsjat ja mitmed tema endised kraadiõppurid on ise jõudnud rahvusvaheliselt tunnustatud teadlaste hulka.

Kogu ülikoolis töötatud aja kestel on Kristjan palju panustanud ökoloogiliste teaduste õpetamisse ja temast on kujunenud armastatud õppejõud. Tema loengud on üliõpilaste hulgas legendaarsed oma humoorikate ja õpetlike näidete poolest. Väga oluline on Kristjani tegevus ökoloogiatõdede tutvustamisel populaarses võtmes, näiteks eelmisel aastal Postimehes ilmunud artiklisari „Ma-ilm ja mõnda“.

Eriline koht Kristjani tööelus on Laelatu puisniidul, kus kasvab üks maailma liigirikkamaid niidukooslusi. Seal alustas ta kooliõpilasena välitöid ja hiljem on paljud tema uurimisrühma teadustööd valminud just Laelatul kogutud materjali põhjal. Et tagada uuringute ja õppetöö järjepidevus, võttis Kristjan südameasjaks arendada Laelatul välja nüüdisaegne välibaas. Selle ülesande viis ta koos abilistega hiilgavalt lõpule – välibaas valmis 2015. aastal.

Soovime Kristjanile jätkuvalt originaalseid teadusideid, entusiasmi õppetöös, energiat loodusteaduste populariseerimisel ja optimistlikku meelt!

Kolleegid TÜ ÖMI botaanika osakonnast

Jaga artiklit