Johann Karl Simon Morgenstern (1770–1852)
Gerhard von Kügelgen (1809), TÜ raamatukogu kunstikogu / Foto: Andres Tennus

Karl Morgensterni 250. sünniaastapäev

Uudis

Tänavu 28. augustil möödub 250 aastat Tartu Ülikooli raamatukogu direktori ja kunstimuuseumi rajaja, kõnekunsti, klassikalise filoloogia, esteetika, kirjandus- ja kunstiajaloo professori Johann Karl Simon Morgensterni (1770–1852) sünnist. Ülikooli muuseum, raamatukogu ja klassikalise filoloogia osakond tähistavad seda näituste, konverentsi ja muude üritustega.

Morgensterni juhitud ülikooli raamatukogu ja Eesti vanim kunstimuuseum on õppetööd toetavate asutustena tänini olulised mälupaigad ja Eesti kultuuriloo talletajad. Pühendumus alma mater’ile väljendus selleski, et Morgenstern pärandas oma isikliku rikkaliku raamatu- ja kunstikogu ülikoolile. Suuremat osa sellest hoitakse koos tema käsikirjalise pärandiga ülikooli raamatukogus.

19. aprillil täitub ülikooli kunstimuuseumil 217. tegevusaasta ning mais avatakse seal Morgensternile pühendatud näitus „Kivilõikekunsti lummus“, et tutvustada seda vana kunstiliiki, mille objekte Morgenstern muude kunstiteoste kõrval õpetamise eesmärgil muuseumile innukalt kogus. Alates septembrist saab näha Morgensterni tegevust ja pärandit tutvustavat ülevaatenäitust ülikooli raamatukogus. Detsembris toimub raamatukogu ja muuseumi koostöös Morgensternile ja tema ajale pühendatud konverents ning kogu aasta jooksul korraldatakse eriekskursioone ja muid üritusi.

Karl Morgenstern oli 1802. aastal taasavatud ülikooli olulisemaid persoone, kes osales lisaks professori ametile aktiivselt ka organisatoorses töös. Ta oli ülikooli 1803. aasta põhikirja üks koostajaid ja toimetaja. Samuti osales Morgenstern Toomemäe haljastusprojekti kavandamises. Koolikomisjoni liikmena aitas ta kaasa hariduselu korraldamisele. Morgenstern õpetas ka õpetajate instituudis (1803–1806 ja 1810–1820) ning pedagoogilis-filoloogilises seminaris (1821–1836), kus koolitati kohalikele koolidele õpetajaid. Humanitaarteaduste eestkõnelejana tõstis ta loodus- ja reaalteaduste kõrval alati esile filoloogia, filosoofia, kultuuriloo ja kaunite kunstide tähtsust. Maailma teadus- ja kirjandusajalugu tunneb Morgensterni kui klassikalise filoloogia (sks altklassische Philologie) ja kujunemisromaani (sks Bildungsroman) terminite vermijat.

Jaanika Anderson

TÜ muuseumi teadusdirektor

Moonika Teemus

TÜ raamatukoguhoidja

Jaga artiklit