Eve Parts 50

Juubel

19. veebruaril oli 50. sünnipäev majandusteaduskonna majandusteooria dotsendil Eve Partsil.

Eve on Tartu Ülikooliga seotud alates 1988. aastast, mil ta asus õppima majandusküberneetikat. Hiljem jätkas ta majandusteaduse magistriõppes ja 2006. aastal kaitses filosoofiadoktori kraadi majandusteaduse erialal. Oma doktoritöös uuris ta põhjalikult sotsiaalkapitali struktuuri, allikaid ja majanduslikku mõju.

Õppejõuna alustas Eve juba 1994. aastal, töötades esialgu assistendina ja siis juba lektorina välismajanduse õppetoolis. 1999. aastal asus ta tööle majandusteooria lektorina ja 2010. aastal majandusteooria dotsendina. Eve õpetamisvõimed on iseäranis avarad: ta on õpetanud väga erinevaid aineid, näiteks makro-, mikro- ja arenguökonoomikat, väga erineva taustaga rühmadele. Peale majandusteaduskonna ja teiste Tartu Ülikooli erialade üliõpilaste on temalt majandusõpetust saanud ka gümnaasiumiõpilased.

Eve loengud on alati asjalikud ja korrektsed, aga samal ajal äärmiselt lihtsasti jälgitavad ja huvitavate näidetega illustreeritud. Eve hoolib väga õpetamise kvaliteedist ja on ennast pidevalt selles vallas arendanud – tema läbitud koolituste nimekiri on muljetavaldav. 2018. aastal pälvis ta hea õpetamise grandi.

„Minu jaoks tähendab hea õpetamine tudengites huvi ja motivatsiooni tekitamist, nende suunamist iseseisvale ja kriitilisele mõtlemisele ning seoste loomisele teooria ja reaalse maailma vahel,“ on Eve ise öelnud. Aastatel 2012–2017 arendas Eve programmijuhina majandusteaduse bakalaureuseõppekava ja 2016. aastal tunnustati teda aasta programmijuhi auhinnaga.

Kolleegid iseloomustavad Eve kui väga sportlikku, lahtiste kätega ja eluterve suhtumisega inimest, kes on alati koostöövalmis ja sõbralik nii tudengite kui ka kolleegide suhtes. Ta ei ütle kunagi ära, kui temalt abi paluda.

Palju õnne, armas Eve!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit