Õnnitlused

Õnnitlused

75

Inge Ernits, keemia instituudi tehnik – 1. märts

Lembi Tamm, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 26. märts

70

Alma-Asta Kiisler, kiletehnoloogia labori insener – 6. märts

Eha Lambing, füüsikahariduse osakonna raamatukoguhoidja – 23. märts

65

Maere Reidla, Eesti biokeskuse populatsioonigeneetika vanemteadur ja evolutsioonilise bioloogia õppetooli spetsialist – 24. märts

55

Sirje Saarmann, õppekorraldustalituse ja majandusteaduskonna õppekorralduse spetsialist – 2. märts

Kai Kisand, molekulaarpatoloogia uurimisgrupi rakulise immunoloogia juhtivteadur – 8. märts

Kadri Nelis, teenindusosakonna raamatukoguhoidja – 11. märts

50

Ülle Kesli, elukestva õppe keskuse täiendusõppe peaspetsialist – 14. märts

Ebe Merilo, tehnoloogiainstituudi taimebioloogia vanemteadur – 15. märts

45

Anneli Kaasa, majandusteooria õppetooli majandusteaduslike sotsiaal- ja kultuuriuuringute professor ning õppetooli juhataja, majandusteaduskonna asejuhataja teaduse alal – 1. märts

Bruno Mölder, teoreetilise filosoofia õppetooli vaimufilosoofia professor, filosoofia osakonna juhataja ning filosoofia ja semiootika instituudi juhataja – 18. märts

Jaanus Kruusma, füüsikalise keemia õppetooli füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 19. märts

Ly Sõõrd, elukestva õppe keskuse õppedisainer – 22. märts

40

Carmen Karabelnik, ühiskonnateaduste instituudi arvutiklassi administraator – 6. märts

Pärtel Lippus, foneetika labori eesti foneetika vanemteadur – 20. märts

Mari Kamp, kasutajatoe talituse infotehnoloogia peaspetsialist – 25. märts

Jaak Nerut, keemiahariduse õppetooli füüsikalise ja elektrokeemia vanemteadur – 28. märts

Jaga artiklit