Nora Toots 90

Juubel

19. märtsil tähistab 90. sünnipäeva emeriitdotsent Nora Toots, kel on õpetajastaaži 60 aastat. 1953. aastal lõpetas Toots Tartu Riikliku Ülikooli inglise filoloogia erialal. See oli viimane inglise filoloogide lend enne mitmeaastast pausi. Ka üldhariduskoolides ei õpetatud enam teisi võõrkeeli peale vene keele. Võõrfilolooge hakati ülikoolis uuesti koolitama alles aastal 1957.

Õppejõud Oleg Mutt kutsus aga Tootsi ülikooli füüsikutele, keemikutele ja arstidele inglise keelt õpetama. Loodusteadlasi õpetas ta 1964. aastani, täiendades oma inglise keele oskust Moskva Maurice Thorezi võõrkeeleinstituudis keelekursustel, kus õpetasid inglise keelt emakeelsed kõnelejad.

1964. aastal jätkas Toots ülikoolis teoreetilise foneetika, fonoloogia ja praktilise foneetika õppejõuna. Ajal, mil Tartu oli suletud linn ja üliõpilased emakeelseid inglise keele rääkijaid naljalt ei kohanud, said sajad inglise filoloogid suurepärase häälduspraktika kassetidelt „Meet the Parkers” dialooge pähe õppides.

Need kujutasid endast argise sisuga vestlusi, mille abil üliõpilased Tootsi juhendamisel inglise keele hääldust harjutasid. Vilistlaste kokkutulekul loetakse ikka ja jälle peast ka Oscar Wilde’i näidendit „The Importance of Being Earnest“.

Ülikoolis tõlkimist ei õpetatud, kuid Tootsi loodud foneetikalaboris said üliõpilased aimu eesti ja inglise keele sünkroontõlkest. Tihtipeale pidid tudengid iseenda kehva tõlkimisoskuse pärast piinlikkust tundma, kui tõlge oli algtekstist väga erinev.

Toots täiendas end ka kursustel Edinburghis ja Oxfordis, kust tõi Tartusse kaasa uusimaid foneetikasuundumusi. Üliõpilastele antud tugev hääldusalus tõi talle tunnustust ka aastakümneid pärast õppejõutööd. Näiteks on Tootsi üliõpilased olnud Briti häälduskursustel ainsad, kel olid suurepärased teadmised diakriitilistest hääldusmärkidest.

1995. aastal, 65-aastasena jäi Toots ülikoolist pensionile, kuid jätkas 2004. aastani tööd õpetajate ümberkoolitamise alal, et leevendada võõrkeeleõpetajate nappust. Aastatel 1995–2011 õpetas ta inglise ärikeelt ka Tartu Kommertsgümnaasiumis.

Õpetajakoolitus on olnud Tootsile alati südamelähedane. Ta on üks Eesti Inglise Keele Õpetajate Seltsi asutajaid, aastakümneid pidanud õpetajatele täiendusõppeloenguid ning koostanud 12 võõrkeeleõpikut, mida on tõlgitud ka vene ja läti keelde.

Nora Tootsis on kokku sulanud karismaatiline isiksus ja loomupärane õpetamisoskus. Ta on hea huumorimeelega, väga nõudlik, kuid alati toetav. Joonistamisoskus on aidanud tal nii mõnegi Briti kultuurinüansi piltlikult tudengitele silme ette tuua. Aastaid laulis ta Tartu Ülikooli naiskooris ja vilistlaskooris ning armastus muusika vastu viib teda sageli kontsertidele.

1997. aastal tunnustati Nora Tootsi Tartu Ülikooli väikese medaliga.

Palju õnne, lugupeetud õpetaja!

1977. aastal lõpetanud inglise filoloogide nimel Karin Sibul

Jaga artiklit