TÜ biotehnoloogia professor Andres Metspalu on tegutsenud inimese geneetika vallas üle 25 aasta.
FOTO: Andres Tennus

Aasta eurooplane 2019 on professor Andres Metspalu

Uudis

Detsembris andis Rahvusvaheline Euroopa Liikumine geeniteadlasele professor Andres Metspalule üle aasta eurooplase tiitli.

Metspalu nimetati aasta eurooplaseks töö eest Eesti ja Euroopa teaduse edendamisel. Alates 2005. aastast välja antava auhinnaga tunnustatakse eestlasi, kes on andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust Euroopast.

„Teadlasena olen alati soovinud aidata mõista ja mõtestada küsimusi, mis inimkonna ees seisavad. Hea teaduse alus on avatus ja mõttevabadus ning just need on väärtused, mille eest Euroopa seisab. Viimased 15 aastat Euroopa Liidus on olnud Eesti teaduse jaoks erakordselt viljakad ning mul on hea meel, et olen saanud sellele mitmel viisil kaasa aidata,“ ütles Metspalu auhinna kättesaamisel.

Aasta eurooplase kandidaatide nimekirja koostas kümneliikmeline žürii, kuhu kuulusid esindajad eri elualadelt, sealhulgas poliitikast, sotsiaalvaldkonnast ning vabaühendustest. Žürii valis nimekirjast hääletuse teel välja kolm lõppvooru pääsenud kandidaati. Need kolm nime avaldati Euroopa Liikumise veebisaidil ning oma lemmikule said hääle anda kõik soovijad. Võitjaks osutus enim hääli saanud kandidaat.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets tänas Rahvusvahelist Euroopa Liikumist algatuse eest. „Euroopa projekti elujõulisuse taga on inimeste vankumatu toetus ja aktiivne kodanikuühiskond, kes märkab ja tunnustab neid tegusaid eestlasi, kes sellesse projekti panustavad. Professor Metspalu on kahtlemata üks neist,“ kinnitas Kasemets.

TÜ Eesti geenivaramu juhataja, geenivaramu teaduskeskuse genoomika ja biopankade juhtivteadur ning TÜ biotehnoloogia professor Andres Metspalu on tegutsenud inimese geneetika vallas üle 25 aasta. 

Metspalu oli 1999. aastal Eesti inimesegeneetika ühingu üks algatajaid ja on olnud ka Euroopa inimesegeneetika ühingu aktiivne liige. Ta pani aluse molekulaardiagnostika laboriteenusele Eestis ja on olnud esimese põlvkonna geenikiipide arendusprojekti eestvedaja Eestis. Tänu tegevusele Eesti geenivaramus on Metspalu maailma mõjukamate loodus- ja sotsiaalteadlaste hulgas.

Rahvusvaheline Euroopa Liikumine on suurim üleeuroopaline Euroopa-meelsete organisatsioonide võrgustik, mis hõlmab 30 riiki. Sinna kuulub 38 rahvusvahelist ühingut, kuhu on koondunud Euroopa kodanikuühiskonna, ettevõtjate, ametiühingute, vabaühenduste, erakondade, kohalike ametiasutuste ning teadusringkondade esindajad. Tänapäeval on Euroopa Liikumise eesmärk innustada inimesi eri elualadelt aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas meie ühiseid probleeme koos lahendada.

Jaga artiklit