Teated

Teated

Septembris TÜ aulas: 19. septembril kell 19 kontsert «Romantilised sonaadid» (Rasa Vosyliute viiulil ja Tanel Joamets klaveril), 27. septembril kell 19 Ain Angeri soolokontsert.

Õpetatud Eesti Seltsis: 11. septembril peab Dorothee Goeze ettekande «Majandus, perekond, sõbrad ja kultuurilised kavatsused 1832. aasta Liivimaal ühe Karl Eduard von Lipharti (1808–1891) taasavastatud testamendi põhjal». ÕES-i koosolek toimub Jakobi 2–230 kell 16.15. Lisateave: www.ut.ee/OES.

Augusti lõpus avati Pärnu kolledži fuajees näitus «Vaido kinkis Zojale ... Soome-ugri naisele pühendatud näitus». Etnograafilised eksponaadid viivad vaataja eelmise sajandi alguses mari, mordva või udmurdi külas elanud soome-ugri naise traditsioonilisse maailma. Näitus on avatud 5. oktoobrini.

2. septembril avati von Bocki maja otsaseinal fotonäitus «Ülikooli näod III». Järgmise viie aasta jooksul jälgib maja üheteistkümnest aknast ülikooli, linnakodanike ja -külaliste tegemisi 45 teadlast kõikidest ülikooli valdkondadest ja asutustest.

6. septembril kell 14.15 peab California Ülikooli professor Timothy R. Tangherlini Ülikooli 16–212 piduliku loengu, mis on pühendatud Eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli asutamisele ning esimesele professorile Walter Andersonile. Loeng kuulub «Rahvusülikool 100» programmi.

11.–13. septembrini saab TÜ raamatukogu konverentsikeskuses tasuta kuulata Euroopa Androloogia Akadeemia kursuse «EAA School in Genetics» meditsiinigeneetika teemalisi loenguid. Kursuse osalejate arv on täis, kuid vabade kohtade tekkides on võimalik veel registreeruda. Registreerimine päevakaupa aadressil mailis.sutt [at] kliinikum.ee.

11., 16., 23. ja 25. septembril kell 18 toimub TÜ akadeemilise naiskoori vilistlaskoori ettelaulmine. Uusi lauljaid oodatakse nii magistrantide, doktorantide kui ka ülikooli töötajate ja vilistlaste hulgast. Ettelaulmised toimuvad esmaspäeviti peahoone auditooriumis 232 ja kolmapäeviti auditooriumis 128. Lisateave: vilistlaskoor.ee.

15. septembril algab ETV-s rahvusülikooli käsitlev saatesari. Sarjas kajastatakse kaasahaaravaid etappe ülikooli ajaloost ja tänapäevast: rahvusülikooli ülesehitamisest ja suletud militaarlinnas tehtud teadustööst kuni tänapäeva rahvusvahelise rahvusülikoolini. Saatejuht on Urmas Vaino. Lisateave: 100.ut.ee.

15.–20. septembrini toimub Võrumaal Kubijal rahvusvaheline kaugseire sügiskool «Applications of remote Sensing in the Baltic Sea region». Sügiskoolis osalevad 30 loodusteaduse üliõpilast ja noorteadlast, muu hulgas toimub riikliku satelliidiandmete keskuse ESTHub kasutajate praktiline koolitus. Lisateave: www.baltic.earth/voru2019/.

16. septembrini saab esitada töid üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile. Konkursi eesmärk on väärtustada üliõpilaste teadustööd ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi. Lisaks riiklikele preemiatele neljas valdkondlikus kategoorias antakse välja Eesti Teaduste Akadeemia presidendi, riigiõiguse, Sotsiaalministeeriumi, Välisministeeriumi, Muinsuskaitseameti ja Uno Lauri merenduse eripreemiad. Preemiafond on ligi 77 300 eurot. Kandideerima on oodatud üliõpilased kõigilt kõrgharidusastmetelt. Lisateave: www.etag.ee/tegevused/konkursid.

26. septembril toimub Eesti Rahva Muuseumis TÜ eetikakeskuse lasteaedade väärtuskasvatuse konverents «Väärtuskasvatuse lasteaed: kõik, mida elus teadma pean, sain lasteaiast». Lisateave ja registreerimine: www.eetika.ee/et/lasteaedade-konverents2019.

29. septembril korraldavad Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon ning TÜ kirjanduse ja teatriteaduse osakond 13. rahvusvahelise konverentsi «Current state of literary theory, research and criticism in (non-«centric») national cultures». Seekordne konverents on pühendatud TÜ esimesele kirjandusprofessorile, luuletaja Gustav Suitsule ning kuulub «Rahvusülikool 100» programmi.

Septembri lõpuni on Tartu tähetorni õuel avatud näitus «Eestlastele Eesti taevas!», mis annab ülevaate suurimatest mõjutajatest eestikeelsete tähtkujunimede kujunemisel. Välja on pandud valik eestikeelseid 19.–21. sajandi taevakaarte.

Oktoobri lõpuni on Toomemäel avatud näitus «Kultuuride kohtumispaik – Tartu». TÜ muuseumi läänekülje ja Inglisilla vahel välja pandud näitus räägib loo 16 silmapaistvast eurooplasest, kes on TÜ-s õppinud või õpetanud. Linnaruumi ekspositsioon on osa uuest ülikooli ajaloo püsinäitusest, mis avatakse 29. novembril.

Oktoobri lõpuni on TÜ loodusmuuseumis avatud näitus «Hirmus kallis maapõu», mis räägib sellest, mida igaüks peaks teadma vastuolulistest kivimitest ja mineraalidest, et hoida keskkonda ja oma tervist. Näitust saab külastada muuseumipiletiga.

Jaga artiklit