TÜ sihtasutuse stipendiumid

Stipendiumid

Eesti Kindlustusseltside Liidu stipendium – kuus 1000-eurost stipendiumi. Stipendiumile võivad kandideerida kindlustus- ja finantsmatemaatika eesti- ja ingliskeelsete magistriõppekavade alusel õppivad üliõpilased, kes on olnud Eesti alalised residendid vähemalt kolm viimast aastat, kusjuures alalise residendi staatusega võrdsustatakse üldhariduse diplomi omandamine Eestis. Taotluste esitamise tähtaeg on16. september 2019.

Professor Marika Mikelsaare üliõpilasteaduse toetamise stipendium – üks 500-eurone stipendium. Stipendiumile on oodatud kandideerima käimasoleval aastal teadusajakirja suunatud või seal avaldatud, samuti arstiteaduskonna teaduskonverentsil esitatud mikrobioloogia ja infektsioonhaiguste alase teadustöö autorid (üliõpilased, magistrandid ja doktorandid). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Valda ja Bernard Õuna stipendium – üks 5000-eurone stipendium. Stipendiumile saavad kandideerida TÜ magistrandid ja doktorandid, kes on taotlemisele eelnenud aasta jooksul avaldanud või avaldamiseks esitanud biomeditsiinialase teaduspublikatsiooni. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Peeter Põllu stipendium – üks 1920-eurone stipendium. Stipendiumile võivad kandideerida kõigi Eesti avalik-õiguslike kõrgkoolide õpetajakoolituse erialade üliõpilased (integreeritud õppekava korral alates kaheksandast semestrist ning magistri- ja doktoriõppe korral teisest semestrist), kes on edukad õppe- ja teadustöös ning on tulemuslikult kaasa löönud ka pedagoogikaalases arendustegevuses. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Ants ja Maria Silvere ning Sigfried Panti mälestusstipendium – kaksteist 1500-eurost stipendiumi.Stipendiumile saavad kandideerida kõikide Tartu Ülikooli õppekavade ja õppeastmete edukad üliõpilased, kes vajavad majanduslikku tuge. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019.

Täpsem teave ja stipendiumide taotlemise nõuded: sihtasutus.ut.eetysiht [at] ut.ee, 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker)

Jaga artiklit