Ekkehard Pabsch

In memoriam

26.11.1929–15.06.2019

15. juunil suri Bonnis Tartu Ülikooli auliige ja Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärgi kavaler professor Ekkehard Pabsch. Lahkus tulihingeline Eesti ja Tartu Ülikooli patrioot.

Professor Ekkehard Pabsch sündis 26. novembril 1929 Alam-Sileesias Glatzis (praegune Kłodzko). Teise maailmasõja ajal elas ta üle kodu kaotuse ja oli sunnitud ümber asuma Lääne-Saksamaale. Professor Pabsch õppis põllumajandust ning õigus- ja riigiteadusi Bonni ülikoolis. Seejärel töötas ta aastatel 1961–1963 Saksamaa Põllumajandusministeeriumis. 

1968. aastal alustas ta tööd Brüsselis Euroopa Ühenduse Saksamaa esinduses. Sealt kutsuti ta Saksamaa keskse põllumajanduspanga Landwirtschaftliche Rentenbank juhatusse, kus ta töötas 1985. aastani. Alates 1976. aastast õpetas ta põhitöö kõrvalt Bonni Ülikoolis majandusõigust.

Pärast pensionilejäämist pühendus professor Pabsch raudse eesriide tagant vabanenud riikide arengu toetamisele. Alates 1992. aastast elas ta igal aastal ühe semestri Tartus ning pidas Tartu Ülikooli majandus- ja õigusteaduskonnas korrapäraselt loengukursusi Euroopa integratsiooni ja majandusõiguse teemal. 1999. aastal avaldas ta siin õpiku «Euroopa integratsioon».

Ekkehard Pabsch oli suur Euroopa Liidu eestkõneleja, kes tutvustas seda ideed oma üliõpilastele nii loengutes kui ka praktika kaudu. Tema suur soov oli näha Eesti ühinemist Euroopa Liiduga ja see täitus 2004. aastal.

Suurt mõju avaldas meie tudengite arengule professor Pabschi praktikaprogramm, mis võimaldas töötada suvel Saksamaa ettevõtetes ja organisatsioonides. Tema abiga said Saksamaal praktikal käia umbes 250 Tartu Ülikooli majandus- ja õigusteaduskonna üliõpilast, kelle jaoks oli see suurepärane võimalus omandada erialaseid kogemusi rahvusvahelises keskkonnas. Praktikaprogrammi läbinutest on hiljem saanud näiteks Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, Eesti õiguskantsler, ministrid, õppejõud ja suurettevõtete juhid.

Professor Pabsch oli suurepärane suhtleja, kes ei käinud Tartus viibides läbi mitte ainult üliõpilaste ja õppejõudude, vaid ka kunstnike ja kirjanike, ettevõtjate ja riigiametnikega. Oma mälestused Tartust pani ta kirja 2007. aastal ilmunud raamatus «Ülikool und Annelinn». Tema Bonnis asuv kodu oli parimas mõttes väikene Eesti esindus, kus meie inimesed alati südamlikult vastu võeti.

Ekkehard Pabschi tunnustasid tema tegevuse eest nii Eesti kui ka Saksa riik ning Tartu Ülikool. Ülikooli auliikmeks valituna hindas ta seda tunnustust väga kõrgelt ja osales kuni üsna viimaste aastateni meie ülikooli aastapäevapidustustel.

Ekkehard Pabsch saadeti viimsele teekonnale 27. juunil Herz Jesu kirikust Bonnis Bad Godesbergis. Tema õpilased ja kolleegid Tartust jäävad teda tänulikult mäletama ning mitu neist on kirjutanud südamliku järelehüüde.

TÜ majandusteaduskond ja õigusteaduskond

Jaga artiklit