FOTO: Pixabay.com

Töö toas, kojas või pajas?

Keelenurk

Töötoal on mitu tähendust: see võib olla töökabinet, töökoda või lühikoolitus.

Seega kui olete minemas töötuppa, võite sattuda samas hoones asuvasse ruumi: töötamise tuppa ehk töökabinetti. Kui otsustate siiski majast välja minna, võib tegu olla teises hoones oleva töökojaga või näiteks kingsepa- või metallitöötoaga. Võib-olla lähete aga hoopis lühikesele intensiivkursusele, mida võiks nimetada peale töötoa ka õpitoaks.

Töötuba (ingl workshop) on praktilise õppe vorm, kus asjatundja juhendab kokku tulnud huvilisi. (Hariduse ja kasvatuse sõnaraamat 2014)

Vaata ja täienda Vikipeedias artiklit «Töötuba». Kõigi mõistete loendi leiad aadressilt  Vikipeedia:Tartu Ülikooli keelenurk.

Viimases tähenduses saab töötuba ja õpituba pidada sünonüümideks, töökoda ja õpikoda aga mitte. Töökoda tähendab vajaliku sisseseadega ruumi või ehitist, kus tehakse töid, näiteks rätsepa- või restaureerimistöökoda.

Õpikojas on aga asjatundjast juhendaja, vahetatakse kogemusi kaasõppijatega ja lahendatakse mõni teoreetiline probleem või omandatakse uusi oskusi, mille tulemusel valmib midagi konkreetset, näiteks Vikipeedia artikkel, metallist käevõru või muusikapala. Parimal juhul saadakse innustust edasiõppimiseks, sest õpikoda on ajaliselt piiratud – tihti on see vaid osa suuremast üritusest, näiteks konverentsist või messist.

Keelenõuvakk pakub ingliskeelse sõna workshop esimeseks vasteks justnimelt õpikoda, mitte töötuba. Sageli aga eelistatakse omakeelse sõna asemel hoopis workshop’i, mis ei sobi eesti keelde ei tsitaatsõnana ega ka häälduspärase mugandina. Kas on veel võimalusi selle mõiste tähistamiseks?

Toast ja kojast edasi minnes võib sattuda hoopis patta. Ametniku soovitussõnastik sõnu tööpaja (soome työpaja) ja tööpada ei soovita, sest nende asemel on olemas selgemad ja tuttavamad vasted töötubaõpituba ning õpikoda.

Keelenõuvakas on märgitud, et olenevalt tekstist võib õpikoja asemel sobida ka seminarõppusideeturgmeistriklass või meistrikursus. Samuti on selge, et «igapäevaelus hädavajalikule» ingliskeelsele sõnale workshop leidub eesti keeles piisavalt vasteid, mis kannavad eri tähendusvarjundeid.


Keelenurka toimetab Miljon+ töörühm (Riina Reinsalu, Ann Siiman ja Sirli Zupping).

Jaga artiklit