Liiviklased oma maja taga asuvas varjulises aias 109. aastapäeval.
FOTO: erakogu

Liivimaalt alguse saanud üliõpilasselts tähistab 110. aastapäeva

Pilk minevikku

Tänavu tähistab 110. aastapäeva üliõpilasselts Liivika, mille alguseks loetakse 21. aprilli 1909 – just siis asutati Lätis Riia Eesti Üliõpilaste Selts.

Üliõpilasseltsi Liivika nime all registreeriti ühendus 21. veebruaril 1921 Tartus. Pärast vabadussõja lõppu olid kõik Riia Eesti ÜliõpilasteSeltsi liikmed kodumaale tagasi tulnud ja soovisid meenutada seltsi Liivimaa juuri.

Üliõpilasseltsi Liivika liikmeskonda on kuulunud hulk Eesti majandust, poliitikat ja kultuuri edendanud inimesi, näiteks maletaja Paul Keres, riigivanem Juhan Kukk, uuendaja Johannes Hint ja kauaaegne Tallinna linnapea Anton Uesson.

Riias olid seltsi liikmed aktiivselt osalenud eestikeelse kultuurielu ja ühiskondliku töö korraldamisel: peeti kõnekoosolekuid ja arutelusid ning tegutses liikmete meeskoor. Ka Tartus alustati kohe aktiivset tegevust.

Kuigi 1940. aastal Liivika tegevus ametlikult keelustati, kestis liiviklaste omavaheline mitteametlik läbikäimine ka Nõukogude okupatsiooni ajal. Seltsi vilistlase Robert Tasso eestvedamisel taastati selts 1991. aastal. See elavdas märgatavalt liikmete läbikäimist ja pani aluse seltsi uuele ajastule.

Alates 1996. aastast tegutseb üliõpilasselts Liivika oma majas Baeri tänaval. Peale regulaarsete koosolekute peetakse seal ka populaarteaduslikke ettekandeid ja käiakse aktiivselt läbi teiste üliõpilasorganisatsioonidega.

Aktiivne seltsielu

Akadeemilistest organisatsioonidest käib Liivika tihedamalt läbi Üliõpilasseltside Liitu kuuluvate EÜS-i Põhjala, ÜS-i Raimla ja Eesti Naisüliõpilaste Seltsiga. Ühiselt on tähistatud mardipäeva ja Kassitoomel vastlapäeva, tavaks on saanud koguneda pärast volbripidustusi 1. mail Üliõpilasseltside Liidu kevadpiknikule, et õdusalt grilli ümber istudes vastseid muljeid vahetada.

Jõudsalt on kasvanud üliõpilasseltside vilistlaste eestvedamisel moodustatud mittetulundusühing Kaaren, mis jagab bakalaureusetööd kirjutavatele tudengitele juba teist aastat akadeemilise esinemise ja kirjutamise oskusi ning teadustöö populariseerimise nippe.

Liivika liikmeid ei kasvatata range joonega, neile on loodud pigem igakülgseid eneseteostusvõimalusi arendav keskkond. Lisaks Liivika ja Üliõpilasseltside Liidu üritustele on tehtud veel palju põnevat: koos korporatsiooni Indla neiudega on valmistatud eksootilisi toite ja korporatsiooni Amicitia liikmetega on käidud rabamatkadel. Samuti on koos akadeemiliste naisorganisatsioonidega korraldatud ühiseid meeleolukaid talvepäevi.

Seltsina pole Liivikal korporatsioonidele omaseid värve, pidulikel sündmustel kantakse üliõpilase valge põhja ja tumesinise äärega mütsi. Kuigi nagu teistes akadeemilistes organisatsioonides, on ka Liivikas mitmesugused ametimehed, ei ole neil staatusest ega akadeemilisest vanusest tulenevaid käsuliine.

Teise maailmasõja eelsel ajal edendas Liivika koos muude seltsidega aktiivselt karskusliikumist, aga ka tänapäeval peetakse tähtsaks akadeemilisest maailmast väljapoole jäävate ühiskondlike ürituste korraldamist. Juba aastaid on Liivika poisid talgute korras käinud Maarja külas küttepuid lõikamas, lõhkumas ja riita ladumas.

Virgutus kehale ja vaimule

Seltsi algusaegadest pärit sporditraditsioonid on au sees ka praegu. Alates 2011. aastast on liiviklased korraldanud Toomemäel akadeemiliste üliõpilasorganisatsioonide kevadjooksu. Selle aasta mais toimub Liivika kevadjooks juba üheksandat korda.

Viimastel aastatel liiviklaste lemmikalaks tõusnud saalihoki on avardanud tubasest tegevusest väljapoole jäävat tutvusringkonda. Omavahel on mõõtu võetud regulaarselt juba viis aastat ja selle kõrval on saalihokis edukalt vastu astutud ka teistele tudengiorganisatsioonidele. Jõudu on katsutud nii üliõpilasseltsi Raimla ja korporatsiooni Rotalia kui ka Soome üliõpilasi ühendava Fraternitas Fennica liikmetega.

Liivika korraldab koos korporatsiooniga Revelia ka akadeemiliste organisatsioonide mälumängu. Vaheldumisi Liivika ja Revelia ruumides korraldataval igakuisel viktoriinil järgitakse viimastel aastatel populaarseks muutunud formaati, kus osalejatel tuleb murda pead nii valikvastustega küsimuste üle ja tuletada meelde faktiteadmisi kui ka lahendada vihjeküsimusi.

Märtsikuu turniiril osalenud üheksa võistkonna hulgas oli edukaim Eesti Üliõpilaste Seltsi võistkond, järgmine mälumäng toimub juba maikuus.

20. ja 21. aprillil tähistab üliõpilasselts Liivika oma 110. tegutsemisaastat. Juubeli puhul toimub 20. aprillil kell 20.15 Tartu Kirjanike Majas perekonnaõhtu ja 21. aprillil Liivika ruumides seltsi üldkoosolek koos akadeemilise loenguga. Kuu lõpus volbriööl avab Liivika oma uksed kõigile akadeemilistele organisatsioonidele, et etendada traditsioonilist varjuteatrit. Päevakajalise sisuga lavastused on üliõpilaselu kõverpeeglisse pannes naerutanud publikut juba aastaid.

Mart Andresson, Siim Hussar, Ivar Oja, Andu Rämmer, Eerold Vellemäe

Galerii: 

Jaga artiklit