Stipendiumid

Stipendiumid

TÜ SIHTASUTUSE STIPENDIUMID

Riigi Kinnisvara AS-i stipendium üks 1800-euro­ne stipendium magistrantidele ja üks 2700-eurone stipendium doktorantidele. Stipendiumile võivad kandideerida TÜ magistrandid ja doktorandid, kelle uurimistöö on seotud teadmispõhise ehituse, hoonete keskkonnamõju, sisekliima ja tööviljakuse, hoone, linna või töökeskkonna haldamisega. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. aprill.

Andreas ja Elmerice Traksi stipendium – stipendiumifond 13 500 eurot, stipendiumide arvu ja suuruse otsustab komisjon. Stipendiumiga toetatakse eesti soost üliõpilasi, arst-residente ja teadlasi meditsiiniteaduste valdkonnast ning riiklik-poliitilisi teemasid uurivaid sotsiaal­teaduste valdkonna magistrante ja doktorante õppimisel või enese­täiendamisel välismaa õppe- ja teadus­asutustes.

Puhk-Mörneri stipendium kaks 1000-eurost stipendiumi. Kandideerima on oodatud TÜ ajaloo ja arheoloogia instituudi ajaloo eriala ja õigusteaduskonna magistri- ja doktoriõppe üliõpilased. Eelistatud on üliõpilased, kelle uurimistöö on seotud õigusajalooga.

Voldemar Siimoni mäles­tusfondi stipendium – kuni viis 1500-eurost stipendiumi. Kandideerida võivad humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna etnoloogia või eesti ja soome-ugri keeleteaduse eriala edukad üliõpilased. Muudel võrdsetel tingimustel on eelistatud üliõpilased, kes on sündinud ja kasvanud Saaremaal.

Ühendriikide Eesti Rahvuskomitee stipendium – üks 1500-eurone stipendium. Komitee määrab stipendiumi üliõpilasele, magistrandile või doktorandile eesti rahvuslikke küsimusi või väliseestlust käsitleva õppe-, teadus- või ühiskondliku tegevuse eest.

Erich Rannu perekonna stipendium kaks 3000-eurost stipendiumi. Kandideerida võivad majanduserialade kõigi õppeastmete üliõpilased, samuti arvutiteaduse instituudi ja tehnoloogiainstituudi üliõpilased, kelle lisaeriala on majandusteadus.

Lydia ja Felix Krabi stipendium viis 2000-eurost stipendiumi. Kandideerima on oodatud loodus- ja täppis­teaduste kõigi õppeastmete üliõpilased loodusteaduste erialalt.

Jaan Einasto rahvus­vaheline stipendium üks 2000-eurone stipendium. Stipendium määratakse välismaalt TÜ Tartu observatooriumisse teadustööd tegema tulevale doktorandile või teadurile või rahvusvaheliseks teadus­koostööks ühele TÜ doktorandile või teadurile, kelle teadustöö on seotud astronoomia või kosmose­tehnoloogiaga.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. mai, kui ei ole öeldud teisiti. Lisateave: tysiht [at] ut.ee (), www.sihtasutus.ut.ee, tel 737 5852 või 5554 0773 (Triin Vakker).

Jaga artiklit