Juubelid oktoobris

Õnnitlused

85
Erich Kukk, kuraator, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 26. oktoober

80
Jaak Peebo, filosoofiateaduskonna emeriitdotsent – 25. oktoober
Vello Loodmaa, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 29. oktoober
Leida Tuulmets, matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitdotsent – 31. oktoober

70
Ain Heinaru,
geneetika professor – 3. oktoober
Toomas Kleimann, haldur – 18. oktoober

65
Siim Kallas,
külalisprofessor – 2. oktoober
Svetlana Kuul, raamatukoguhoidja – 2. oktoober    
Eha Pastel, riidehoidja – 8. oktoober
Eve Oja, funktsionaalanalüüsi professor, akadeemik – 10. oktoober
Tiia Pedastsaar, pedagoogika dotsent – 13. oktoober
Jüri Valge, filosoofiateaduskonna emeriitdotsent – 21. oktoober

60
Anneli Kolk,
neuropsühholoogia vanemteadur – 8. oktoober
Elli Jakobson, köitja – 19. oktoober
Toomas Tikk, üldkirurgia assistent – 25. oktoober

55
Andres Arend,
histoloogia ja embrüoloogia professor, anatoomia instituudi juhataja – 8. oktoober
Rein Mägimets, elektrik – 11. oktoober
Marianne Marlene Tiik, klienditeenindaja – 21.oktoober
Yury Orlovskiy, mobilitas vanemteadur – 28. oktoober

50
Jussi Sakari Jauhiainen,
inimgeograafia dotsent – 13. oktoober
Anne Allikvee, raamatukogu juhataja – 16. oktoober
Liina Espenberg, raamatukoguhoidja – 20. oktoober
Tiit Nikopensius, biotehnoloogia teadur, TÜ Eesti geenivaramu teadur – 24. oktoober
Enn Küng, eesti ajaloo (varauusaja ja uusaja) dotsent – 31. oktoober

45
Nellja Lonskaja,
valvur – 1. oktoober
Jörg Pieper, bioloogilise füüsika professor – 12. oktoober
Anneli Rätsep, peremeditsiini vanemteadur – 18. oktoober
Vello Andres Pettai, võrdleva poliitika professor, riigiteaduste instituudi juhataja – 23. oktoober
Aime Keis, meditsiinieetika lektor – 24. oktoober

40
Marge Käsper,
romaani filoloogia lektor – 15. oktoober
Meelis Friedenthal, vanemteadur – 24. oktoober
Ave Matsin, projektijuht, muinastekstiili lektor, rahvusliku käsitöö osakonna juhataja – 25. oktoober
Raili Marling, amerikanistika dotsent, maailmakirjanduse vanemteadur, germaani-romaani filoloogia doktoriõppe programmijuht, inglise filoloogia osakonna juhataja – 29. oktoober

35
Ulvi Karu,
loomaökoloogia teadur – 1. oktoober
Marko Mägi, linnuökoloogia teadur – 11. oktoober
Silvar Kallip, füüsikalise ja elektrokeemia vanemteadur – 28. oktoober

30
Rainer Pärna,
elektronspektroskoopia teadur – 12. oktoober
Merle Külaots, laborant – 27. oktoober

Jaga artiklit