Merilyn Merisalu
FOTO: Lauri Kulpsoo

Tee oma hääl kuuldavaks

Juhtkiri

Ülikooli põhiülesanne on üliõpilaste õpetamine. Ajakiri õppetööga ei tegele, küll aga püüab igal võimalikul juhul selles toeks olla. Me võime jagada teavet uute õppekavade ja mitmekesiste võimaluste kohta, vahendada üliõpilaste või õppejõudude muresid ja rõõme, tõsta esile tublisid inimesi ja innustada nende abil teisi.

Püüame märgata võimalikult paljusid asju, aga ülikoolis toimub rohkem ja kaheliikmeline toimetus ei ole paraku kõikvõimas. Me vajame toredate ettevõtmiste ja ka valupunktide leidmisel oma lugejate abi.

Suhtleme igal kuul kõigi valdkondade kommunikatsioonitöötajatega, kes annavad meile teada, mis teemad on parajasti päevakorral. Üha rohkem on hakatud kasutama võimalust teavitada meid oma põnevatest tegemistest või kolleegidest kodulehe kaudu.

Teemapakkumised aitavad meil lugejatele meelepõrast ja huvitavat materjali ette valmistada, oleme nende eest väga tänulikud. Hea võimalus ajakirjale üldisemas plaanis tagasisidet anda on osaleda üle kahe aasta korraldatavas lugejauuringus. Sellest saame teavet, mille alusel kujundada oma teemavalikutes ja vormis üldist suunda.

Kahe aasta taguses lugejauuringus avaldas üks vastaja arvamust, et UT võiks olla sild ülikooli ja linna kultuurikeskkonna vahel, rohkem kirjutada ülikooli osalusega festivalidest, kunstiprojektidest, kajastada ülikooli taustaga muusikute, kunstnike ja kirjanike tegemisi.

«Ülikooli tulija peaks tajuma, et ülikool ei ole ainult teadusralli ja tööturu prioriteetidele kohandumine, vaid see on ka eneseavastamise, eneseteostamise, laiema kultuuriruumi kõnetamise koht,» kirjutas ta.

Kui võtsin UT sünnipäevaloo kirjutamiseks ühendust ajakirja ja ajalehe endiste tegijatega, jäi nende vastustest kõlama soov, et hoiaksime nii ilusat eesti keelt kui ka oma kultuuri.

Näiteks rõhutas maailmakirjanduse professor Jüri Talvet, kes tegi 1970. aastate alguses ajalehele kirjanduslikku kaastööd, et kultuur harib ülikooli ja teadust hingeliselt, teeb teaduse paremaks ja targemaks. Võin kinnitada, et olen täpselt sama meelt.

Vastutan UT peatoimetajana isiklikult selle eest, et nii endiste töötajate kui ka lugejauuringus osalejate asjalikud ettepanekud viiakse ajakirjas ellu juba 2019. aasta alguses.

Hea lugeja, ära piirdu siiski ainult lugejauuringus osalemisega. Julge sõna võtta ka oma instituudi, valdkonna või osakonna olulistel teemadel. Julge panustada ülikooli uue arengukava koostamisse.

Sellisel tasemel tehtud ettepanekute arvestamine ja tulemuste saavutamine võtab küll kauem aega kui ühe ajakirjanumbri kokkupanek, aga mida kiiremini tegutseda, seda rutem jõutakse ka tulemusteni.

Julge teha kõike seda, mis Sinu arvates teeks Tartu Ülikooli paremaks kohaks. See ei ole lihtsalt Tartu ülikool. See on meie kõigi ülikool.

Merilyn Merisalu

UT peatoimetaja

Jaga artiklit