Tullio Ilomets

In memoriam

13.07.1921–22.08.2018

22. augustil lahkus meie seast Tartu Ülikooli muuseumi ja kogu ülikooli vanim töötaja Tullio Ilomets. Tööaastaid ülikoolis kogunes tal 66. Erialalt keemik, õpetas Tullio tuhandeid tudengeid, kuid laiemale üldsusele oli ta viimasel ajal tuntud rohkem kui teadusajaloolane ja muinsuskaitsja.

Tartu Ülikooli muuseumil oli Tullioga eriline suhe. Oli ta ju üks muuseumi mõtte algatajaid ning entusiastlik ja asjatundlik vanavarakoguja, kes oli alati kohal, et miski väärtuslik kaduma ei läheks. Ja Tulliot kuulasid nii professorid, dekaanid kui ka rektorid.

Juba 1960. aastail asus Tullio koos mõne mõttekaaslasega koguma ülikooli vanavara, et kunagi võiks teoks saada Tartu Ülikooli rikast pärandit vahendav ja hoidev muuseum. Kui 1976. aastal lõpuks loodi Tartu Ülikooli ajaloo muuseum, toetas Tullio selle sünnist saadik meid nõu ja jõuga. Ülikooli 350. aastapäevale eelnenud ehitusbuumi lainel olnuks lihtne kõik vana prügimäele toimetada – ainult tänu entusiastidele jõudis väärtuslik muuseumi.

1987. aasta novembris asutati Tullio eestvõttel Tartu Akadeemiline Muinsuskaitse Selts. Tartu muinsuskaitsepäevad 14.–17. aprillil 1988 kujunesid Eesti taasiseseisvumise üheks tähtsündmuseks. Tullio Ilometsa 95. sünnipäeva puhul asutas Eesti Muinsuskaitse Selts 2016. aastal temanimelise muinsuskaitseauhinna.

Võib vaid imestada, milline oli Tullio vaimne haare ja ärksus. Tema viimase viie aasta tööde seas on artiklid TÜ muuseumi kogudes olevatest ajaloolistest kaaludest (need on keemiku silmad ja kõrvad, nagu ta ise ütles) ja Lipharti kunstikogu saatusest. Oma 95. sünnipäeva puhul avaldas ta 2016. aastal raamatu «William Henry Fox Talboti fotode ja fotogravüüride kollektsioon Tartu Ülikooli Raamatukogus».

Kolleegidele jääb Tullio Ilomets meelde oma uskumatu vitaalsuse ja tohutu eruditsiooniga, millega seltsis alati härrasmehelik käitumine ja kaval säde silmis.

Oma pühendumuse ja silmapaistva töö eest pälvis ta 2001. aastal Ülikooli Samba tiitli, Tartu linna aukodaniku tiitli ja Tartu Suurtähe aumärgi ning Valgetähe III klassi teenetemärgi. TÜ muuseum annab igal aastal välja kolleegipreemiat, mis kannab nimetust Aasta Tullio.

Muuseum on kaotanud karismaatilise vanaisa, kes mõistis ajaloolise pärandi tähtsust ja valutas südant selle säilimise pärast. Kuid meile jäävad asjad, mis kannavad edasi sõnumeid. Ja kui on pärand, kasvavad ka pärijad.

Kolleegid ülikooli muuseumist

Jaga artiklit