Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja täppis­teaduste valdkonna biofüüsika ja taimefüsioloogia professorit, füüsika instituudi biofüüsika labori juhatajat akadeemik Arvi Freibergi.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval meditsiini­teaduste valdkonna reumatoloogia professor Riina Kallikorm ja farmaatsia instituudi farmatseu­tilise tehnoloogia assistent Maaja Paavo; 60. sünnipäeval kliinilise meditsiini instituudi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja, ortopeedia professor Aare Märtson.

TÜ väikese medaliga tunnustati kultuuriteaduste instituudi endist õppekorralduse spetsialisti Ragna Jõesaart; 55. sünnipäeval rahandusosakonna endist eelarve­talituse juhatajat, finantsjuht Kalle Heina; samuti endist finantsjuhti Taimo Saani.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval bio- ja siirdemeditsiini instituudi biokeemia osakonna spetsialist Kersti Zilmer ning loodus- ja täppis­teaduste valdkonna emeriitprofessor Kalle Kaarli; 50. sünnipäeval bio- ja siirde­meditsiini instituudi immunoloogia vanemassistent Koit Reimand ning kliinilise meditsiini instituudi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku sekretär Kaire Kallas.

TÜ aumärgiga tunnustati 50. sünnipäeval rahandusosakonna vanemraamatupidajat Hille Ostrovit; samuti Pärnu kolledži endist direktorit Henn Valli­mäed, endist siseaudiitorit Kersti Mehilast, Viljandi kultuuriakadeemia endist filosoofia assistenti Valle-Sten Maistet ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse sekretäri Maris Astelit.

TÜ tänukirja pälvisid 75. sünnipäeval füüsika instituudi teoreetilise füüsika osakonna kondenseeritud aine teooria teadur Mati Haas; 60. sünnipäeval sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi biomeetria ja biomehaanika lektor Jaan Ereline, raamatukogu kogude arenduse osakonna elektrooniliste andmebaaside peaspetsialist Marika Meltsas ja kinnisvaraosakonna tehnik Vello Heinat; 55. sünnipäeval botaanikaaia botaanik Kersti Tambets ja kinnisvaraosakonna sisevalvetalituse infosekretär Heli Nanits; 50. sünnipäeval loodus- ja täppisteaduste valdkonna õppeprodekaan, programmeerimiskeelte semantika professor Varmo Vene, haridusteaduste instituudi eesti keele algõpetuse assistent Age Salo ja raamatukogu kogude arenduse osakonna raamatukoguhoidja Kersti Pedak; 35. sünnipäeval kantselei juhataja Hannes Klaas; samuti endine õppeprorektor, teatriteaduse professor Anneli Saro, farmaatsia instituudi emeriitdotsent Toivo Hinrikus, sotsiaalteaduste valdkonna emeriitprofessor Edgar Krull, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent Imbi Traat, rahandusosakonna endine finantsstatistika peaspetsialist Oleg Andla, aednik Janika Sammasto ning kinnisvaraosakonna peaspetsialist Ants Paabut.

Jaga artiklit