Mai Bereczki

In memoriam

27.02.1929–31.07.2018

Pärnumaal Koongas sündinud Mai Bereczki (Maimu, 1957. aastani Kiisk) oli keeleteadlane, vene ja eesti keele õpetaja, Gábor Bereczki abikaasa, Urmas ja Andres Bereczki ema. Tema onu Mihkel Lüll oli kirja-, metsa-, põllu- ja sõjamees ning poliitik, vabadussõja järel demobiliseeritud sõdurite liidu esimees. Isapoolne esivanem Hans Kiisk oli teadaolevalt Koonga valla esimene eestlasest vallakirjutaja.

Mai õppis Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) ajaloo-keeleteaduskonnas ning lõpetas selle 1953. aastal vene keele ja kirjanduse erialal. Ta oli Lennart Meri õpingukaaslane ja kuulus põlvkonda, kes suure sõja järel jättis oma tegemistega meie kultuuri sügava jälje.

Aastatel 1953–1957 oli Mai TRÜ õppejõud (vene keel erialakeelena, eesti keel muukeelsetele õppejõududele), 1954–1956 võttis osa Paul Ariste üldkeeleteaduse ja skandinavistika erikursustest ning 1958–1959 jätkas rootsi keele kursusega Leningradi ülikoolis. Samuti tegi ta kaastööd ajalehtedele Edasi ning Sirp ja Vasar.

1959. aastal kolis Mai koos perega Budapesti, kuid suviti olid nad ikka kodukülas Pärnumaal. 1960. aastal alustas ta tööd Budapesti Majandusülikooli assistendina ja aastatel 1976–1990 töötas seal välissuhete ja väliskaubanduse osakonnas vene keele kui erialakeele dotsendina, juhendas üliõpilaste kultuuri- ja kirjandusprogramme, hindas Budapesti võõrkeeltekeskuse eksamikomisjoni liikmena vene ja eesti keele eksameid jm.

1966. aastal asus Mai Budapesti ELTE ülikoolis soome-ugri eriala üliõpilastele eesti keelt õpetama. Alates 1990. aastate teisest poolest on soovijatel seal võimalik eesti keelt õppida eesti keele ja kultuuri eriharus. Selle alusprogrammi koostajate hulka kuulus ka Mai Bereczki. Eesti keele ja kirjandusega tegelevad Ungaris paljud Mai endised ja praegused õpilased, kellest nii mõnigi on endale nime teinud tõlkija, keele- ja kirjandusteadlase, keelepoliitiku või muu keeleinimesena.

Mai oli ka 26. novembril 1990 Budapestis loodud Ungari-Eesti Seltsi asutajaliige. Ta oli aktiivne kokkutulekute korraldaja ja kultuuriprogrammide koostaja. 25 aastat tegi Mai Bereczki tihedat koostööd luuletaja ja tõlkija Géza Képesiga ning tänu sellele võib Eesti luule paremikku lugeda nüüd ka ungari keeles.

Mai ja Gábor Bereczki perel on erilised teened Eesti-Ungari kultuurisidemete arendamisel. Nende vanem poeg, keraamik, ajaloolane ja kultuurisaadik Urmas Bereczki on olnud diplomaat Ungari saatkonnas Helsingis ja Ungari Instituudi direktor Tallinnas. Noorem poeg Andres Bereczki on Eesti Vabariigi aupeakonsul Ungaris ja õpetab eesti keelt Budapesti Ülikoolis.

Bereczkite pere on haruldane seetõttugi, et juba kolme selle liiget on autasustatud Eesti Vabariigi Maarjamaa Risti teenetemärgiga: nii Mai kui ka Gábor Bereczki on pälvinud Maarjamaa Risti III klassi teenetemärgi ja Andres Bereczki Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärgi. 2009. aastal anti Mai Bereczkile Ungari-Eesti sidemete arendamise ja ungari kultuuri tutvustamise eest Eestis ning eesti kultuuri edendamise eest UngarisUngari Vabariigi Kuldne teeneterist.

Leinavad endised kolleegid ja kaasteelised Eestist ja Ungarist

Jaga artiklit