Õnnitlused

Õnnitlused

70

Andres Piirsoo, meditsiiniteaduste valdkonna emeriitdotsent – 24. september

Ljudmila Savihhina, füsioloogia õppetooli laborant – 30. september

65

Marina Aunapuu, histoloogia ja embrüoloogia õppetooli histoloogia vanemteadur ja histoloogia dotsent – 7. september

Tiina Randlane, mükoloogia õppetooli lihhenoloogia vanemteadur ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent – 10. september

60

Arvo Kikas, röntgenspektro­skoopia labori juhataja ja röntgenspektroskoopia vanemteadur – 5. september

Urve Paaver, farmaatsia instituudi farmatseutilise tehnoloogia dotsent – 21. september

55

Pille Naggel, erialainfotalituse referent – 1. september

Sirje Zeiger, sihtfinantseerimise talituse raamatupidaja – 26. september

50

Kärt Saarsen, sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik – 12. september

Tuomas Johannes Huumo, soome-ugri osakonna külalisprofessor – 14. september

Karin Saarepuu, ühiskonnateaduste instituudi administratiivjuht, juhataja – 30. september

45

Priit Sander, ra­handuse ja majan­dus­arvestuse õppetooli rahanduse dotsent – 1. september

Ene Selart, ühiskonnateaduste instituudi teadmus- ja meediauuringute nooremteadur – 9. september

40

Kristi Lõuk, eetikakeskuse projektijuht – 7. september

Lauri Saks, rannikumere kalanduse töörühma ihtüoloogia ja kalanduse vanemteadur – 8. september

35

Karin Kipper, analüütilise keemia õppetooli analüütilise keemia teadur – 16. september

Jaga artiklit