Maris Astel - 60

Juubel

26. mail tähistas 60 aasta juubelit ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse sekretär Maris Astel.

Praegu on Marise kätes ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse asjaajamine. Paari viimase aasta jooksul on ta oma töökohal üle elanud palju muudatusi, sest keskus on viidud majandusteaduskonnast sotsiaalteaduste valdkonna alluvusse ja sellel aastal ülikooli kesksesse struktuuri.

Maris on olnud ülikooliga seotud alates 1976. aastast, kui ta pärast keskkooli lõpetamist asus tööle majandusteaduskonnas oma isa, akadeemiku ja TÜ emeriitprofessori Raimund Hagelbergi juhitud rahanduse ja krediidi kateedris laborandina. Töö kõrvalt õppis Maris kaugõppes ning omandas kõrghariduse rahanduse ja krediidi erialal, misjärel asus juba vanemlaborandina toetama õppejõudude tegevust ja korraldama paberimajandust. Maris oli rahanduse ja krediidi eriala rakukese hing ja süda nii kateedri aegadel kui ka hiljem, kui moodustati ärirahanduse ja investeeringute õppetool.

1997. aastal lisandusid Marisele rahanduse ja arvestuse instituudi vastutava sekretäri kohustused, mida täites oli ta kümme aastat usaldusväärseks ja loominguliseks toeks instituudi juhatajale ja kolleegidele. Olles aastakümneid seotud rahanduse ja krediidi erialaga, on Marisel tekkinud hea erialane sisutunnetus ning ta on alati seisnud selle eest, et instituudile ja õppetoolile olulised asjad saaksid hästi ja õigel ajal tehtud.

Pärast instituutide ühinemist sai Marise töökohaks pisike turunduse õppetool, mille sekretärina oli ta suureks toeks uuele noorele doktorikraadi omandavale juhile, kes pidi olude sunnil võtma vastutuse õppetooli eest enda kanda. Õppetooli kolleegid ütlevad, et Marise roll oli õppetooli toimetulekus märkimisväärne.

Kuna Marisel sujub töö kärmesti ja korrektselt, saab talle kiires tööelus igal ajal kindel olla. Ta on alati abivalmis, sõbralik ja heasüdamlik. Vanaemana on ta väga suureks abiks ka oma tütre kasvavale perele.

Soovime Marisele jätkuvat energiat ja tegutsemisindu!

Kolleegid majandusteaduskonnast ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest

Jaga artiklit