Tunnustame

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirjaga tunnustati 70. sünnipäeval loodus- ja täppisteaduste valdkonna matemaatilise statistika professorit Tõnu Kollot.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid füüsika instituudi füüsikahariduse osakonna koolifüüsika keskuse juhataja Kaido Reivelt, Rootsi Suursaatkonna aukonsul Tartus ja Lõuna-Eestis, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Tartu filiaali juhataja Madis Kanarbik, Rootsi Suursaatkonna kultuurisekretär Liina Kümnik ning majandusteaduskonna endine konsultant Peter Joachim Friedrich.

TÜ väikese medali pälvis õigus­teaduskonna endine külalis­dotsent Enn Kasak.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 80. sünnipäeval loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriit­professorit, füüsika instituudi tahkiseteooria vanemteadurit akadeemik Vladimir Hižnjakovi.

TÜ aumärgi pälvisid maailma keelte ja kultuuride kolledži Balti regiooni keelte osakonna endine eesti keele õpetaja Anne Jänese ja endine eesti keele lektor Eve Raeste, slavistika osakonna endine vene keele lektor Ljudmila Vedina ning füüsika instituudi plasmafüüsika labori endine vanem­teadur ja konsultant Märt Aints.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval loodus-ja täppisteaduste valdkonna emeriitprofessor, matemaatika ja statistika instituudi rakendusliku funktsionaalanalüüsi vanem­teadur akadeemik Gennadi Vainikko, 60. sünnipäeval meditsiiniteaduste valdkonna treeninguteaduse professor Jaak Jürimäe ning 50. sünnipäeval matemaatika ja statistika instituudi tõenäosusteooria vanemteadur Jüri Lember. Samuti anti tänukiri ajaloo ja arheoloogia instituudi tehnikule Andres Vindile, kultuuriteaduste instituudi teatriteaduse lektorile Madli Pestile, raamatukogu referentidele Alla Saarile, Ruth Tamme­orule, Heli Luigele ja Silja Härmale ning Haapsalu Neuroloogi­lisele Rehabilitatsioonikeskusele.

Tänukirjaga tänati ülikooli endisi töötajaid: eesti ja üldkeeleteaduse instituudi raken­dus­lingvistika osakonna eesti keele kui võõrkeele lektorit Sirje Rammot ja eesti keele osakonna keelehoolde­keskuse projektijuhti emeriit­dotsent Jüri Valget, usuteaduskonna kirikuloo teadurit Ljudmila Dubjevat, maailma keelte ja kultuuride kolledži Balti regiooni keelte osakonna eesti keele õpetajat Heli Noort, Viljandi kultuuriakadeemia majandus­juhti Sulev Selli, haridus­teaduste instituudi õpetajate seminari haridusteaduste lektorit Igne Lembineni ja eripedagoogika osakonna eesti keele erididaktika lektorit Kaja Pladot, ühiskonna­teaduste insti­tuudi meediauuringute pea­spetsialisti emeriitprofessor Peeter Vihalemma, füüsika instituudi röntgenspektro­skoo­pia labori konsultanti ja endist vanemteadurit Agu Saart, füüsika instituudi spetsialisti Heini Tammikut, ökoloogia ja maateaduste instituudi geograafia osakonna loodusgeograafia spetsialisti ja endist lektorit Arvo Järvetit ning botaanika- ja mükoloogiamuuseumi seente eluskultuuride kogu kuraatorit Anu Kollomit.

Jaga artiklit