Mart Sõrg - 75

Juubel

17. mail tähistas oma 75. sünnipäeva majandusdoktor, raha ja panganduse emeriitprofessor Mart Sõrg.

Mart on olnud Tartu Ülikooliga seotud üle poole sajandi. Nagu paljud tudengid tänapäevalgi õppis ta ülikoolis põhitöö kõrvalt kaugõppes, mille lõpetas edukalt 1967. aastal. 1973. aastal kaitses ta kandidaadiväitekirja ning asus mõni aasta hiljem õppejõuna tööle TRÜ rahanduse ja krediidi kateedrisse. Teadmistejanu, töökus ja sihikindlus ei lubanud aga poolel teel peatuda ning 1989. aastal kaitses ta Peterburi Finantsmajanduse Instituudis doktoriväitekirja rahanduse, raharingluse ja krediidi erialal. 1990. aastast kuni emeriteerumiseni 2008. aastal töötas Mart raha ja panganduse korralise professorina.

Raha ja panganduse professori ning õppetooli juhina pani ta aluse moodsa raha- ja pangandusteooria õpetamisele Tartu Ülikoolis. Tema sulest on ilmunud üle 300 teadusliku ja populaarteadusliku artikli ning mitu eestikeelset õpikut. Ta ei jäänud pelgalt teoreetikuks, vaid osales aktiivselt ka Eesti rahasüsteemi loomisel. Ta oli Eesti Panga nõukogu liige selle asutuse esimesest tööaastast alates ja nõukogu esimees aastatel 1998–2008. Mardil on tulnud täita rohkelt administratiivrolle: ta on olnud dekaan, prodekaan ning instituudi ja õppetooli juhataja. Pensionipõlves on elutempo rahulikum ning aega jätkub ka hobideks ja mõtiskluseks. Siiski pole Mart peale emeriteerumist oma alma mater’iga hüvasti jätnud. Ta osaleb jätkuvalt teaduskonna ja õppetooli üritustel, jagab oma rikkalikke kogemusi ning pakub nõu ja tuge noorematele kolleegidele.

Rahulik loomus, täpsus, visadus, hea huumorisoon ja diplomaatilisus on olnud tema edu võti senisel eluteel. Just neid iseloomujooni on esile toonud ja hinnanud Mardi kauaaegsed kolleegid ja sõbrad.

Soovime Mardile tugevat tervist, jätkuvat optimismi, avastamisjanu ja head kalaõnne!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit