Maie Ruus 85

Juubel

Rõõmustav on õnnitleda õigusteaduskonna õppejõudu Maie Ruusi tema 85. sünnipäeva puhul 25. veebruaril 2018. aastal.

Maie Ruus on töötanud ülikoolis 1961. aastast, kõigepealt filosoofia ja teadusliku kommunismi kateedris ning seejärel alates 1977. aastast õigusteaduskonnas: TRÜ ajal riigi ja õiguse teooria ja ajaloo kateedris, 1992. aastast Eesti õiguse ajaloo õppetoolis, 1997. aastast õppeülesande täitjana õiguse ajaloo õppetooli juures. 

Eriti tore on teada ja teada anda, et Maie Ruus jätkab seminaride juhendamist õiguse ajaloos ja osaleb üliõpilaste uurimistööde kaitsmiskomisjonides ka sel semestril. Tema ametivennalik sõbralikkus ja inimlik soojus on olnud toeks tervele hulgale noorema põlve õigusajaloolastele, kelle teaduslikule arengule on ta muu hulgas kaasa aidanud ka sellega, et on enda peale võtnud suure osa õppetöökoormusest. Üliõpilased kiidavad tema oskusi siduda abstraktne ajalooline faktiteadmine elulise praktikaga. Maie Ruusi huvitatusest ja  vaimuerksusest annab tunnistust ka tema aktiivne osalus nii Eesti akadeemilise õigusteaduse seltsi kui akadeemiliste naiste ühingu tegemistes. Teda võib kohata pikkadel jalutuskäikudel hoopis teises Tartu otsas – see näitab ka väga head kehalist vormi ning soovi ja valmidust oma tervise eest hoolitseda. Meil, noorematel on, millest eeskuju võtta.

Soovime Maiele sünnipäeva puhul õnne, tervist ja hoolivat lähedust nii koju kui ülikooli.

Kolleegid ja õpilased õigusteaduskonnast

 

 

Jaga artiklit