Rein Ahas

In memoriam

(10.12.1966–18.02.2018)

Eesti teadlaskonda on tabanud ränk kaotus. Pühapäeval, 18. veebruaril, suri vaid 51-aastasena ootamatult Tartu ülikooli inimgeograafia professor Rein Ahas.

Professor Rein Ahas oli täiusliku geograafi kehastus: lõpetanud 1991. aastal Tartu ülikooli loodusgeograafia ja looduskaitse erialal, jätkas ta õpinguid magistrantuuris (magistriõpingud lõpetas ta 1994. aastal) ja doktorantuuris ning kaitses 1999. aastal doktoriväitekirja «Eesti fenofaaside ruumiline ja ajaline varieeruvus». 

Doktoritööd kirjutades panustas ta oluliselt nn rohelise laine teooriasse, mille aluseks on fenoloogiliste faaside liikumise iseloomustus põhjapoolkera looduses. Selle alusel avaldatud artikkel on enim tsiteeritud kogu valdkonnas, see on kujunenud klassikaliseks uurimuseks, mis sai 2007. aastal Ameerika geograafia assotsiatsiooni parima teaduspublikatsiooni auhinna. Aasta varem anti professor Ahasele auväärne Prigogine’i medal erilise panuse eest ökosüsteemide fenoloogilise arengu uurimisse.

Pärast doktoritöö kaitsmist muutis professor Ahas aga täielikult uurimistöö suunda: loodusgeograafia asendus inimgeograafiliste uuringutega, mida ta tegi veelgi edukamalt kui eelmise suuna uurimusi. Hoolimata lühikesest ajast, mille jooksul ta uut suunda arendas, valiti ta 2006. aastal Tartu ülikooli inimgeograafia professoriks. Selle teadussuuna edendamiseks nimetati professor Ahas Eesti teaduste akadeemia uurija-professori ametikohale Tartu ülikoolis 2013.–2015. aastal.

Professor Ahas lõi koos oma meeskonnaga mobiiltelefonide positsioneerimisel põhineva metoodika, mis võimaldab ühiskonna ajalis-ruumilist käitumist ja inimeste tegevusruume senisest põhjalikumalt mõõta ning leida lahendusi väga paljudele ühiskonna jaoks ees seisvatele praktilistele plaanidele ja otsustele. Ta korraldas mitmeid edukaid rahvusvahelisi teadusseminare ja -konverentse.

Koostöös juhtivate maailma uurimisasutustega (Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA-s, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Šveitsis, Genti ülikool Belgias, Tsinghua ülikool ja mitmed teised uurimisasutused Hiina RV-s jne) loodud reaalaja geograafia meetodit (nn SmartCity) rakendatakse järjest rohkem kogu maailmas. Seda tutvustas professor Ahas ka oma rohketes külalisprofessorina peetud loengusarjades üle maailma. Mitmed välisdoktorandid ja järeldoktorid on tulnud Tartusse seda teemat edasi õppima ja arendama.

Ootamatu ja kõigile sõnulseletamatult valus saatus katkestas selle eduloo, mida peavad nüüd jätkama Rein Ahase õpilased ja kolleegid. Targa ja kaalutletud looduskaitse aktivistina oli ta usinalt tegev nii Tartu üliõpilaste looduskaitseringi presidendina (1980. aastatel) ja Eesti rohelises liikumises (1990. aastate algul). Rein oli innukas murdmaasuusataja, lumelaudur, kalamees ja külaelu arendaja Koorastes. Looduse ja kultuuri sügav kooslus, mida Rein endas kandis, päädis ka mitmetes luuletustes ja laulusõnades. Sinu unustamatu «Unenäovabriku» müsteerium jääb meid veel kauaks lummama.

Puhka rahus, Rein.

Sind leinavad kolleegid ja sõbrad Tartu ülikooli geograafia osakonnast

Jaga artiklit