Ene-Reet Soovik 50

Juubel

27. veebruaril sai 50-aastaseks maailma keelte ja kultuuride kolledži anglistika osakonna pikaajaline õppejõud, kirjandusteadlane ja tõlkija Ene-Reet Soovik.

Tema esimene tõlge ilmus ajakirjas Akadeemia juba 1989. aastal, kui Ene-Reet oli veel üliõpilane. Sellest ajast on ta avaldanud arvukalt ilukirjandus- ja filosoofiatõlkeid. Tänu tema nõtkele teksti- ja stiilitajule on eesti lugejani jõudnud mitmed olulised 20. sajandi ingliskeelsete kirjanike teosed, nagu Christopher Isherwoodi «Hüvasti, Berliin», Margaret Atwoodi luulekogu «Moondatute laulud» ja Ian McEwani «Laupäev». Peale inglise keele on ta tõlkinud ka rootsi keelest. Tema filosoofiliste tekstide eestinduste hulka kuuluvad näiteks Karl Popperi, Hannah Arendti ja Umberto Eco tööd. Tõlketöö kõrval on ta tähelepaneliku silmaga toimetaja. 

Kirjandusteadlasena on ta huvitunud postkoloniaalsest teooriast, koha ja keskkonna kujutamisest, ökokriitikast, linnakirjandusest, tõlketeadusest. Kuigi ta on töötanud anglistika osakonnas, on ta kirjutanud ka rootsi nobelistist Tomas Tranströmerist ja eesti kirjanikust Jaan Kaplinskist. Ene-Reet pole kabinetiteadlane, kelle tööd jäävad kitsale asjatundjate ringile mõeldud, tihti võõrkeelsetesse teadusajakirjadesse, vaid tema nimi on tuttav Sirbi, Vikerkaare ning Keele ja Kirjanduse lugejatele

Ene-Reet hakkas 1990. aastate esimesel poolel esimesena Tartus õpetama inglise nüüdiskirjandust ning sellele on lisandunud tuumakad kursused ingliskeelsest luulest, ilukirjandustõlkest, kirjandusteooriast ja linnakirjandusest. Ene-Reet on olnud nõudlik õppejõud, kes paneb mõtlema ja kirjandusse süüvima. Tema töö meenutab, et ka tänasel praktilise suunitlusega ajal on ülikoolis kesksel kohal vaimsed väärtused.

Kuigi Ene-Reet on kadestamisväärselt laia silmaringiga mõtleja, on ta olnud ka üks anglistika osakonna loovate ideede väljamõtlejaid. Juba tudengipõlves oli ta meeldejääv Ophelia Krista Vogelbergi «Hamleti» lavastuses. Ta on alati kaasa löönud erinevatel kirjandusüritustel, nt rahvusvahelise «Shakespeare Lives!» kampaania raames meie kolledžis korraldatud Shakespeare’i sonettide ettelugemine ligi 20 keeles. Tema huumorimeel ja tabav sõna aitavad erinevaid üritusi käima tõmmata.

Kolleegid soovivad jätkuvat loomingulist põlemist!

Jaga artiklit