Õnnitleme

Õnnitlused

70

Viive Soome, kommu­nikat­siooni­osakonna administraator – 31. jaanuar

65

Jüri Kõre, sotsiaalpoliitika õppetooli sotsiaalpoliitika lektor – 31. jaanuar

Hannes Saumaa, administratsiooni juhtivinsener – 21. jaanuar

Peeter Paris, plasmafüüsika labori optika ja gaaslahenduse vanemteadur – 11. jaanuar

Sirje Üprus, rahvusvahelise koostöö talituse välisprotokolli juht – 3. jaanuar

60

Mare Lintrop, radioloogiakliiniku radioloogia vanemassistent – 30. jaanuar

Valter Lang, arheoloogia õppetooli arheoloogia professor, akadeemik ning arheoloogiaosakonna juhataja – 26. jaanuar

Kalev Tarkpea, füüsikahariduse osakonna juhataja ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna füüsika, keemia ja materjaliteaduse bakalaureuse programmijuht – 5. jaanuar

55

Elle Põldoja, inimese anatoomia vanemassistent – 2. jaanuar

50

Robert Tiismus, infrastruktuuri grupi infotehnoloogia peaspetsialist – 16. jaanuar

Inga Villa, rahvatervishoiu õppetooli tervise edendamise lektor – 7. jaanuar

Katre Maasalu, traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ortopeedia dotsent ning ortopeedia vanemteadur – 9. jaanuar

45

Aare Verliin, rannikumere kalanduse töörühma ihtüoloogia ja kalanduse teadur – 30. jaanuar

Juta Jaani, ettevõtluse õppetooli ettevõtluspedagoogika nooremteadur ning ajakirjanduse õppetooli analüütik – 13. jaanuar

Roland Karo, süstemaatilise usuteaduse lektor – 4. jaanuar

40

Signe Saumaa, geneetika õppetooli geneetika teadur – 28. jaanuar

Kairi Talves, sotsioloogia õppetooli sotsioloogia teadur – 23. jaanuar

Anu Albert, rannikumere kalanduse töörühma kalanduse ja ihtüoloogia teadur – 26. jaanuar

35

Aira Tonka, õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse täienduskoolituse spetsialist – 29. jaanuar

Tuuli Reisberg,  evolutsioonilise bioloogia õppetooli spetsialist – 20. jaanuar

30

Kristina Hermann, meditsiiniteaduste valdkonna dekanaadi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist – 30. jaanuar

Jaga artiklit