Erik Puura
FOTO: Andres Tennus

Ettevõtluskoostöö kui oluline mõtteviis

Ettevõtluse eri

Tartu ülikooli 2015.–2020. aasta arengu­kavas on esimest korda pühendatud terve peatükk ettevõtliku ülikooli arengule. Käesolev UT ajakirja erinumber toob hulgaliselt näiteid, kuidas ülikool on ettevõtlikkuse suunal arenenud ning mis on edaspidi plaanis. Oleme lepingulise koostöö mahult olnud ettevõtete ja avaliku sektori suurim arenduspartner Baltimaa­de­ ülikoolide seas, kuid ettevõtliku ülikooli käsitus sisaldab endas ka teisi väga olulisi elemente.

Praeguse arengukava perioodi eesmärk on pöörata suuremat tähelepanu õppetöö kvaliteedile ja tõsta ühiskonnale suunatust. Selline suunitlus toetub ülikooli nõukogu liikme Kari Raivio sõnastatud nägemusele: «Ülikooli võime muuta maailma teostub eelkõige selle lõpetajate kaudu.» See sõnum tuletab meelde, et peale teaduspõhise kvaliteetõppe on üliõpilastele vaja anda erinevaid oskusi. Üks peamistest oskustest, mis võiks iseloomustada sisuliselt kõiki ülikooli lõpetajaid, on areneda ettevõtlikuks, tundes seejuures ka ettevõtluse aluseid.

Kui kolleegidele ettevõtlus- ja innovatsiooni­keskusest tuletada meelde 2014. aastat, siis kangastub neile lõpmatult pikana tunduv arendustöö Eesti haridustasemete ülese ettevõtlusõppe programmi käivitamisest. Kaheksa kõrgkooli allkirjastasid 29. oktoobril 2014. aastal ettevõtlikkuse arendamiseks koostöömemorandumi, mis tagas EETA programmi eduka käivitamise. Tartu ülikool on selle riikliku programmi juhtpartner.

Järjest on suurenenud Ideelabori roll. Eesti aukonsul Charlestonis, Harry Huge on toetanud meie tudengimeeskondi, kes on saanud õpetlikke rahvusvahelisi kogemusi nii siin kui ka USA-s. «Kaleidoskoobi» ja Vega fondi killustatud üritustest on välja arenenud kogu piirkondlikku innovatsioonisüsteemi ühendav sTARTUp Day käsitus, selle esimene kulminatsioon 9. detsembril Eesti rahva muuseumis on kohe käes. Järgmisel aastal on plaanis uuendada juba 1999. aastal käivitatud ning ainuüksi viimasel kolmel aastal 18 ettevõtte loomiseni viinud kõrvalfirma- ehk spin-off-programmi sisu ning tugevdada tugiteenuseid.

Ettevõtluskoostöös on ühine mõtteviis TTÜ prorektori Tea Varrakuga viinud koostööplatvormi Adapteri tekkeni: ettevõtjad saavad siseneda oma koostöösooviga korraga kõikidesse ülikoolidesse, otsida teenuseid, osaleda koostööüritustel, sealhulgas iga-aastasel koostööfestivalil, mis tõi 6. oktoobril ERM-i üle 600 osaleja. Eriti edukaks osutus teadlaste kolmeminutiliste liftikõnede meetod. Peale Adapteri on Tartu ülikool käivitanud suurematele ettevõtetele ja organisatsioonidele mõeldud partnerlusprogrammi, mille kaudu pakume kõiki ülikooli võimalusi: lisaks teadus- ja arenduskoostööle ka täiendõpet, praktikante, koolitusi jne. 

Uue mõõtme ettevõtluskoostööle annab praegu projekteerimisjärgus olev arvutiteaduse instituudi, matemaatika ja statistika instituudi ning majandusteaduskonna uus õppehoone Delta ja selle juurdeehitus – õppehoone eripäraga haakuvate ettevõtete kodu. 

Ülaltoodu on sissejuhatus lugudele, mis mahuvad sellesse erinumbrisse. Loodetavasti ei tule järgmist ettevõtlikkusele suunatud erinumbrit kaua oodata. Head lugemist ja ettevõtlikku tegutsemist! 

 

NB! Kõik erinumbri artiklid leiad vasakul olevast loetelust.

Erik Puura

TÜ arendusprorektor

Jaga artiklit

Märksõnad

Erik Puura, ettevõtlus