Õnnitleme

Õnnitlused

85
Peeter Kask, sotsiaalteaduste valdkonna emeriitdotsent – 12. juuni

80
Heino Türnpu, loodus- ja täppisteaduste valdkonna emeriitdotsent –5. juuni

75
Inger Kraav, sotsiaalteaduste valdkonna emeriitdotsent – 21. juuni

70
Ilmo Sildos, nanomaterjalide optika ja spektroskoopia juhtivteadur, laserspektroskoopia    labori juhataja – 4. juuni

65
Säde Viirlaid, orgaanilise keemia lektor, keemia õppekavade programmijuht, keemia instituudi õppetöö asedirektor – 7. juuni
Peep Miidla, diferentsiaal- ja integraalvõrrandite dotsent – 11. juuni

60
Mare Valge, õppekorralduse spetsialist – 2. juuni
Malle Jürisaar, administraator – 6. juuni
Ergo Nõmmiste, akadeemik, elektronspektroskoopia professor – 27. juuni
Tõnu Pani, varahoidja – 29. juuni
Urmas Lepner, üldkirurgia dotsent, kirurgiakliiniku juhataja, residentuuriprodekaan – 30. juuni

55
Ain Reimets, inimese füsioloogia vanemassistent – 3. juuni
Eda Tamm, nakkushaiguste assistent – 27. juuni

50
Reet Mägi, näituste ja loodushariduse osakonna juhataja – 14. juuni
Tiia Ristolainen, elukestva õppe keskuse juhataja – 20. juuni

45
Marvi Remmik, haridusteaduste dotsent, haridusuuringute lektor, põhikooli mitme aine õpetaja programmijuht, humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis programmijuht, haridusteaduste instituudi asejuhataja õppe alal – 7. juuni
Eve Naanuri, geneetika vanemteadur – 12. juuni

40
Ivo Laidmäe, farmatseutilise keemia vanemassistent, immunoloogia teadur – 2. juuni
Jaan Rosental, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja – 7. juuni
Kirsti Jõesalu, etnoloogia teadur, etnoloogia lektor – 10. juuni
Tambet Tõnissoo, arengubioloogia teadur – 10. juuni

35
Ele Prans, patofüsioloogia teadur – 4. juuni
Janika Alloja, analüütik – 23. juuni

30
Triinu Vetemäe, insener – 5. juuni
Marek Oja, tahkisefüüsika nooremteadur – 25. juuni

Jaga artiklit