Leo Nurmand

In memoriam

12.06.1929–13.05.2016

13. mail lahkus meie hulgast tunnustatud farmakoloog ja kauaaegne Tartu ülikooli õppejõud, professor Leo Nurmand.

Leo Nurmand sündis Tallinnas arstide perekonnas 12. juunil 1929. aastal, lõpetas 1947. aastal Tallinna poeglaste gümnaasiumi (II keskkool). 1947.–1953. aastal õppis ta TRÜ arstiteaduskonnas, mille lõpetamise järel määrati ta tööle ülikooli farmakoloogia kateedri assistendiks. 1965.–1971. aastal oli ta samas vanemõpetaja, 1971.–1976. aastal dotsent, 1976.–1994. aastal professor.

Leo Nurmand valdas kõrgel tasemel kõiki farmakoloogia valdkondi, eriti tugev oli ta aga üldfarmakoloogia küsimustes. Sel teemal kaitses ta ka oma meditsiinikandidaadi (1964) ja meditsiinidoktori (1975) väitekirja. Tema tööd ravimiharjumise tekkemehhanismidest ainete kestval kasutamisel olid teadusmaailmas kõrgelt hinnatud.

Leo Nurmand oli sündinud õpetajaks. Kogu oma tegevuse ajal kateedris oli ta õppetöö korraldaja ja suurepärane metoodik. Tema heatahtlikkus nooremaid kolleege ja aspirante abistades aitamaks neil erialasse süveneda ja neid nõustades tagas kollektiivis ühtsuse õppetöös.

Tema loengud olid alati põhjalikud, täpse sõnaseadega – üliõpilased armastasid neid. Tema loengute konspektidki olid üliõpilaste seas kõrgelt hinnatud. Leo Nurmand koostas õppevahendeid, töötas välja õppeprogramme. Ta jõudis olla viie farmakoloogia õpiku ja käsiraamatu autor.

Leo Nurmand oli üks eestvedajatest, kes viisid sisse kliinilise farmakoloogia ja farmakoteraapia kursuse töötavatele arstidele ja proviisoritele alates 1971/72. õppeaastast. Farmakoloogia kateeder oli teaduskonnas esimesi baasteaduste kateedritest, kus hakati süstemaatiliselt korraldama põhjalikke täienduskursusi arstidele ja proviisoritele.

Ta osales initsiatiivikalt Eesti Farmakoloogia Seltsi asutamisel (1970) ja oli aastaid seltsi sekretär ning teaduslike uuringute eetikakomitee liige. Professor Nurmand oli pikka aega arstiteaduskonna metoodikanõukogu esimees, tegeledes õppemetoodilise töö ühtlustamisega teaduskonnas ja suunates õppevahendite kirjastamist.

Leo Nurmand oli oma kaasaegsete hinnanguil 20. sajandi teise poole töökamaid arstiteaduskonna õppejõude. Mälestus temast elab veel kaua kolleegides ja tuhandetes arstides ning proviisorites, kes said temalt farmakoloogiaalast õpetust.

Kolleegid TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakonnast ja Eesti farmakoloogia seltsist

Jaga artiklit