Vambola Raudsepp – 75

Juubel

24. mail tähistas oma juubelit majandusdoktor, ärirahanduse ja investeeringute emeriitprofessor Vambola Raudsepp.

Vambola on Tartu ülikooliga seotud alates 1968. aastast, mil ta asus tööle TRÜ majandusteaduskonda. Kolm aastat hiljem kaitses ta Tartus kandidaadiväitekirja ja 1984. aasta Sankt-Peterburgi finantsmajanduse instituudis doktoriväitekirja.

Vambola Raudsepp on TÜ professor alates 1985. aastast. Tema eestvedamisel loodi Eesti taasiseseisvumise järel ärirahanduse ja investeeringute õppetool, mille juhiks jäi ta kuni emeriteerumiseni 2006. aastal.

Ligi nelikümmend aastat TÜ õppejõuna, tuhanded innustunud tudengid, üle saja teadusliku ja populaarteadusliku artikli, mitmed eestikeelsed rahandusõpikud, mida kasutatakse tänaseni – need on vaid mõned faktid iseloomustamaks Vambola panust rahandusalase teadus- ja õppetöö arendamisesse Tartu ülikoolis.

Vambola on jäänud seotuks ülikooliga ka pärast emeriteerumist, pakkudes nõu ja tuge noorematele kolleegidele, oma akadeemilisele järelkasvule.

Tema rahulik loomus ja heasüdamlikkus, töökus ja sihikindlus, soov otsida ja avastada on olnud edu võti tema senisel eluteel ning just neid iseloomujooni on esile toonud ja hinnanud Vambola kauaaegsed kolleegid ja sõbrad.

Ja ega avastamisjanu pole aastatega kustunud – rahandusteoreetilised mudelid ja arvutused on asendunud koduvalla ja suguvõsa ajaloo uurimisega ning õpikute ja teadusartiklite kirjutamine blogipidamisega.

Soovime Vambolale tugevat tervist, rõõmsat meelt ja jätkuvat uurijavaimu!

Kolleegid rahanduse ja majandusarvestuse õppetoolist

Jaga artiklit