Varje Sootak – 70

Juubel

12. veebruaril on Varje 70. sünnipäev. Julgelt üle poole sellest ajast on ta olnud seotud Tartu (riikliku) ülikooli ajalehega. Ka täna, kui ajalehest on saanud ajakiri ja Varje enam selle tegevuses iga päev kaasa ei löö, rõõmustavad tema ajalooteemalised lood UT lugejaid.

Varje lõpetas TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eesti keele ja kirjanduse eriala ajakirjanduse eriharu 1971. aastal – ajal, mil ajakirjandust eraldi ei õpetatudki. Tema esiklaps, poeg Indrek, oli sündinud aasta varem ülikooliõpingute ajal ning tütar Astri nägi ilmavalgust 1972. aastal. Pärast ülikooli lõpetamist töötas Varje neli aastat Tallinnas ajalehe Edasi toimetuses ning tuli Tartusse tagasi 1975. aastal, kui ülikooli ajalehe koosseisuline toimetaja Rein Veidemann oli kutsutud mitmekuulistele kordusõppustele Nõukogude armeesse. Sestpeale jäigi Varje ülikooli ajalehe juurde!

Hilisemad kolleegid on kirjeldanud Varjet uskumatult toimeka, tegusa ja kõiketeadva ning -mäletavana. Varje teadis oma ajaleheaastatel ülikoolis toimuvast tõepoolest kõike. Ükski juubel või tähtpäev – olgu mõne olulise isiku või instituudi oma – ei jäänud tal märkamata. Ta pidas nimelt oma kalendrit ja tegi ülikooliaasta olulisematest sündmustest alati aasta lõpus ka kokkuvõtte. Varje ja ülikooli ajalehe vahele on aastakümneid põhjusega võrdusmärki tõmmatud.

Kuid kogu selle objektiivse ja olulise kõrval on siiski midagi veelgi olulisemat. Varje oli Juhan Peegli õpilane ja ehk just seetõttu on ta olnud ajakirjanik mitte pelgalt ametinimetuse, vaid kutsumuse poolest. Seda, mida tähendab ajakirjaniku ühelt poolt küll ennastsalgav, ent samas ometi end kehtestav ja niivõrd palju empaatiat nõudev töö, on ta omakorda õpetanud paljudele noorematele kolleegidele, kellel on olnud au temaga koos töötada. Varje teab, mida tähendab teistega arvestada, neid kuulata ja sealjuures siiski endale kindlaks jääda. Oma pehmel, ent meelekindlal moel suutis ta säilitada ülikooli ajalehe head taset nii tsensuuri kui ka kapitalismiga saabunud raskuste ajal.

Varje ise on öelnud, et ülikool ja töö selle ajalehes on andnud talle mitu ülikooliharidust. Varje ise on aga andnud nii mõnelegi kolleegile mitte ainult hariduse ja kutsumuse, vaid õpetanud ka inimene ja hea kolleeg olemise kunsti.

Endiste UT kolleegide ja ajalehe kaasautorite nimel
Aija Sakova-Merivee, UT toimetaja 2004.–2010. aastal

Jaga artiklit