Ain Riistan - 50

Juubel

Kui panna ritta sõnad, mis iseloomustavad usuteaduskonna tänast juubilari, siis pakun järgmise loendi: haritus, töövõime, kohusetunne, organiseerimisvõime, jonnakus. Vähe on neid inimesi, kes suudavad üsnagi erinevatel teemadel pidada pädevaid loenguid.

Ain Riistan tunneb hästi piibliteadusi, kultuurilugu, semiootikat, antropoloogiat ja filosoofiat.  Olen imestusega täheldanud, kui kiiresti suudab Ain ennast uute teemadega kurssi viia. Kui on vaja loengut asendada või konverentsil sõna võtta, on ta alati valmis seda tegema.

Mõne inimese puhul tekib küsimus, kuidas nad kõike jõuavad. Uuele avatud inimesena langeb ta sageli eri ettevõtmiste kütkesse. Peale selle on tema kanda valdav osa Uue Testamendi ainetest. See kõik näitab suurt töövõimet.

Aini võib usaldada, ta julgeb vastutada ja tuleb appi ka siis, kui on võimalus kõrvalt ja kõrvale vaadata. Sõna «patrioot» võib tähendada erinevaid asju, kuid Aini võib pidada üheks usuteaduskonna patrioodiks.

Enamik viimase kümmekonna uutest algatustest usuteaduskonnas on toimunud Aini osalusel. Lai silmaring on teinud temast hinnatud programmijuhi, kes kujundab õpitavat tundlikult. Ka tema uurimistöö eri teemad on sotsiaalselt tundlikud, sidudes religiooni erinevaid tahke ühiskonnas toimuvaga. Pole ilmselt juhus, et just Ain Riistan on ülikooli senati liige.

Ainiga on huvitav arutleda ja vaielda. Tema seisukohad ei ole juhuslikud, vaid läbimõeldud ja läbitunnetatud. Seepärast ei anna ta järele selles, mida ta õigeks ei pea või millega nõus pole.

Usuteaduskonnal on hea meel õnnitleda erudeeritud ja pühendunud kolleegi!

Tõnu Lehtsaar

 

Jaga artiklit