Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna dekaani, keemilise füüsika professorit Peeter Burki.

TÜ suure medali ja tänukirja pälvis 65. sünnipäeval arstiteaduskonna kardioloogia kliiniku juhataja, kardioloogia professor Jaan Eha.

TÜ väikese medali ja tänukirjaga tunnustati 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi vastutavat sekretäri Liivia Sildost.

TÜ väikese medali pälvis 60. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna geoinformaatika ja kartograafia professor Tõnu Oja, samuti õigusteaduskonna eraõiguse instituudi endine tsiviilõiguse lektor Urve Liin ning matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatilise analüüsi emeriitprofessor Toivo Leiger.

TÜ aumärgiga tunnustati 55. sünnipäeval rahandusosakonna raamatupidajat Lilia Pihlapi; 50. sünnipäeval usuteaduskonna kirikuloo dotsenti Urmas Pettit ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi programmijuhti ja sotsioloogia teaduritit Avo Trummi.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval arstiteaduskonna emeriitprofessor Toomas Karu; 60. sünnipäeval arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi immunoloogia vanemteadur Tamara Vorobjova, sisekliiniku geriaatria ja sisehaiguste propedeutika dotsent Kai Saks ning raamatukogu teenindusosakonna lugejateenindaja Ester Ilja.

Jaga artiklit