Urmas Petti - 50

Juubel

12. septembril on usuteaduskonnal rõõm õnnitleda austatud ja armastatud kolleegi, kirikuloo dotsent dr. theol. Urmas Pettit, EELK Tartu Ülikooli - Jaani koguduse õpetajat.

Olles Eesti tunnustatuim ja rahvusvaheliselt tuntuim Martin Lutheri teoloogia ja reformatsiooniajaloo uurija, on Urmas Petti usuteaduskonna teoreetiline alustala, kelle teadmisi, kogemusi ja isegi lihtsalt olemasolu kui alusteadmiste tagatist vajavad kõik. Ta on lõpetanud meie alma mater’i usuteaduskonna 1995. aastal kuulsusrikka I lennu koosseisus ning õppinud doktorantuuris Baseli ülikooli juures, mille lõpetas 1999. aastal väitekirjaga «Martin Luthers Schrift «De captivitate babylonica ecclesiae praeludium» (1520): Historischer Ort, literarische Konzeption, reformatorischer Ansatz».

Alates ülikoolis tööle asumisest on Urmas Petti ülesanne olnud õpetada kõige vastutusrikkamaid aineid: dogmadelugu, sümboolika jt distsipliinid, mis on teoloogilise hariduse tuum. Et ta seda innustavalt teeb, näitab üliõpilaste tunnustus: ta valiti humaniora parimate õppejõudude hulka 2010. aastal. Avara teoloogilise harituse tõttu palutakse ta väitekirja juhendajaks ikka siis, kui soovitakse uurida mõnd eriti keerulist teoloogilist probleemi, olgu kesk- või uusajal.

Asendamatud on tema tõlked Lutheri mõjukamatest kirjutistest, mida kroonib Lutheri «Valitud tööde» mahukas väljaanne (2012; 838 lk). Juba aastaid on Urmas Petti uurimistöö kese olnud TÜ usuteaduskonna ajalugu 19. sajandil, loodetavasti kasvab sellest välja monograafia.

Urmas Petti on Ülikooli - Jaani kogudust teeninud samuti 1999. aastast. Tema ametiajal sündis 21. sajandi ime: Jaani kirik taaspühitseti 2005. aastal. Viimased kümme aastat on kogudus üha kasvanud. Küsides selle põhjuse järele, meenuvad Ain Kaalepi sõnad: «On kolme liiki tarkust: raamatutarkus, elutarkus ja südametarkus.» Urmasele on antud kõik kolm, millele lisandub veel huumor! Paremat kolleegi selles elus on raske tahta. Õnne ja edu!

Kolleegide nimel
Marju Lepajõe

Jaga artiklit