Tarmo Kulmar - 65

Juubel

13. augustil täitus 65 eluaastat armastatud ja austatud professor Tarmo Kulmaril. Kõrghariduse omandas ta Tartus ajaloolase-arheoloogina ning seejärel ka psühholoogias. Ühena vähestest Eestis usundilooga kursis olevatest uurijatest kutsuti Kulmar  loenguid andma aga taasavatud usuteaduskonda. Ta oli esimene, kes kaitses kommunistlikku okupatsiooni järel 1994. aastal usuteaduse doktorikraadi. Eesti muinasusundit käsitlenud tööd juhendas tuntud saksa religiooniloolane Alfred Rupp (1930–1993).

1997. aastast on Kulmar võrdleva usundiloo professor samal ametikohal, kus enne sõda töötas Uku Masing. 1998.–2001. aastal oli Kulmar usuteaduskonna dekaan. Lisaks tööle õppejõu ja teadlasena on Kulmar kogu elu olnud üliaktiivne eri ühiskondlikes ja mittetulunduslikes tegevustes. Ta on tänaseni üks kõige tegusmaid vilistlasi korp! Sakalas, kahe teadusajakirja peatoimetaja (Usuteaduslik Ajakiri, Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamat) ning väga paljude teadusväljaannete ja -seltside juhatuste ja toimetuskolleegiumite liige.

Kulmar on kaua olnud ka Alfred Ruppi asutatud Forschungen zur Anthropologie und Religionsgeschichte üks toimetajatest ning Eesti ja Saksa usundiloolaste koostöö pikaajaline arendaja. Ta juhtis aastaid presidendina Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi tööd, kus jätkab tänaseni seltsi aupresidendina. Tema teenetemärkide hulka kuuluvad teiste seas Kaitseliidu Pro Patria teenetemedal, Valgetähe teenetemärk, Ordo Supremus Militaris Templi Hierosolymitani rüütlirist.

Erinevalt tänapäeval kohati levinud suundumusest spetsialiseeruda ühele väga kitsale erialale on Kulmari teadustöö hõlmanud väga paljusid eri uurimisvaldkondi. Ühe teemana on ta käsitlenud Peruu inkade ning Mehhiko asteekide aja- ja religioonilooga seonduvat ning uurinud ka vanagermaani mütoloogiat ja maailmapilti (selleks sai ta tõuke oma kunagiselt õpetajalt ja eesti germanistilt Rein Sepalt). Huvi Hiina ja India rahvaste vastu pärineb Linnart Mällilt, keda Kulmar peab oma olulisimaks õpetajaks ja mõjutajaks. Soovime Tarmo Kulmarile jõudu edasiseks teadustööks ning täname õpetajat, kes alati toeks on olnud!

Kolleegide nimel

Peeter Espak

Jaga artiklit