Õnnitleme

Õnnitlused

85

Karl Kull, arstiteaduskonna emeriitprofessor – 3. märts

70

Inge Ernits, keemia instituudi tehnik – 1. märts

Aleksander Savihhin, atmosfäärifüüsika labori vaneminsener – 16. märts

Lembi Tamm, anorgaanilise keemia õppetooli keemik, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna emeriitdotsent – 26. märts

65

Alma-Asta Kiisler, kiletehnoloogia labori insener – 6. märts

Eha Lambing, raamatukoguhoidja – 23. märts

60

Maere Reidla, evolutsioonilise bioloogia vanemteadur – 24. märts

50

Kai Kisand, immunoloogia vanemteadur – 8. märts

Kadri Nelis, TÜ raamatukogu teenindusosakonna assistent – 11. märts

45

Ade Kallas, rakubioloogia teadur – 13. märts

Ülle Kesli, täiendusõppekeskuse juhataja – 14. märts

Ebe Merilo, taimebioloogia vanemteadur – 15. märts

Ott-Siim Toomet, majandusteooria vanemteadur, inimgeograafia teadur – 18. märts

40

Anneli Kaasa, majandusteooria dotsent ja vanemteadur – 1. märts

Bruno Mölder, teoreetilise filosoofia vanemteadur, filosoofiateaduskonna teadusprodekaan – 18. märts

Jaanus Kruusma, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 19. märts

Ly Sõõrd, TÜ teaduskooli haridustehnoloog – 22. märts

35

Carmen Karabelnik, sotsiaal- ja haridusteaduskonna arvutiklassi administraator – 6. märts

Pärtel Lippus, eesti keele foneetika teadur – 20. märts

Mari Kamp, infotehnoloogia peaspetsialist – 25. märts

Jaak Nerut, füüsikalise ja elektrokeemia teadur – 28. märts

Jaga artiklit