Tunnustamised

Tunnustusavaldused

TÜ suure medali ja tänukirjaga tunnustati 65. sünnipäeval arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi farmakoloogia osakonna juhatajat, farmakoloogia ja toksikoloogia professorit Aleksandr Žarkovskit.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 65. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi evolutsioonilise bioloogia vanemteadur Ene Metspalu ja 60. sünnipäeval molekulaar- ja rakubioloogia instituudi mikrobioloogia dotsent Tiina Alamäe.

TÜ aumärgi ja tänukirjaga tunnustati 65. sünnipäeval filosoofiateaduskonna maailma keelte ja kultuuride kolledži endist sekretäri Ester Zeitlinit ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi tahkiseteoorialabori juhatajat, vanemteadur Aleksei Šermanit, 40. sünnipäeval filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika instituudi semiootika teadurit, semiootika ja kultuuriteooria programmijuhti Elin Sütistet.

TÜ tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval kehakultuuriteaduskonna spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi kergejõustiku õpetaja Rein Aule ning Pärnu kolledži sotsiaaltöö lektor Valter Parve, 50. sünnipäeval arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi molekulaargeneetika dotsent Gunnar Tasa ning majandusteaduskonna dekanaadi õppekorralduse spetsialist Sirje Saarmann, 40. sünnipäeval õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi juhataja, rahvusvahelise õiguse professor, akadeemik Lauri Mälksoo.

Eesti Vabariigi 97. aastapäeva puhul tunnustatakse Tartu ülikooli aumärgiga järgmisi ülikooli töötajaid: usuteaduskonna uue testamendi lektor, ülikooli senati liige Ain Riistan; õigusteaduskonna dekanaadi klienditeenindaja Maire Ranno; õigusteaduskonna avaliku õiguse instituudi Tallinna osakonna juhataja, kriminoloogia professor Jüri Saar; õigusteaduskonna emeriitprofessor Heino Siigur; arstiteaduskonna dekanaadi õppekorralduse spetsialist Leida Rõivassepp; arstiteaduskonna nahahaiguste kliiniku naha- ja suguhaiguste dotsent Sirje Kaur; arstiteaduskonna bio- ja siirdemeditsiini instituudi üldbioloogia assistent Anu Saag; arstiteaduskonna stomatoloogia kliiniku lastestomatoloogia dotsent Rita Nõmmela; arstiteaduskonna meditsiinitehnoloogia professor Jyrki Tapio Heinämäki; filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi joonistamise, maalimise ja kompositsiooni lektor Jüri Kask; filosoofiateaduskonna filosoofia ja semiootika instituudi semiootika nooremteadur Katre Pärn; filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi arheoloogia vanemteadur Andres Tvauri; kehakultuuriteaduskonna prodekaan, spordipedagoogika ja treeninguõpetuse instituudi tervisekasvatuse lektor Merike Kull; kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi juhataja, spordibioloogia dotsent ja teadur Jarek Mäestu; kehakultuuriteaduskonna spordibioloogia ja füsioteraapia instituudi füsioteraapia lektor Doris Vahtrik; loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi asedirektor, füüsikalise infotehnoloogia dotsent Toomas Plank; loodus- ja tehnoloogiateaduskonna ökoloogia- ja maateaduste instituudi zooloogia vanemteadur Tiit Teder; loodus- ja tehnoloogiateaduskonna prodekaan, õppimise ja õpetamise arenduskeskuse juhataja, füüsika instituudi optilise metroloogia dotsent Mart Noorma; loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vanemlaborant Annely Kukk; loodus- ja tehnoloogiateaduskonna geoloogia ja mineraloogia professor Kalle Kirsimäe; majandusteaduskonna majanduspoliitika professor, ülikooli nõukogu liige Jüri Sepp; majandusteaduskonna ökonomeetria professor Tiiu Paas; matemaatika-informaatikateaduskonna prodekaan, arvutiteaduse instituudi asejuhataja, programmeerimiskeelte semantika professor Varmo Vene; matemaatika-informaatikateaduskonna matemaatilise statistika instituudi tõenäosusteooria vanemteadur Jüri Lember; matemaatika-informaatikateaduskonna diferentsiaal- ja integraalvõrrandite professor Arvet Pedas; sotsiaal- ja haridusteaduskonna õpetajate seminari algõpetuse dotsent Krista Uibu; sotsiaal- ja haridusteaduskonna prodekaan, haridustehnoloogia keskuse juhataja, tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste; sotsiaal- ja haridusteaduskonna ühiskonnateaduste instituudi õppekorralduse spetsialist Virge Näkk; rektori abi Saima Tiirmaa-Oras; rektoraadi büroo rahvusvahelise koostöö peaspetsialist Lauri Randveer; Eesti geenivaramu projektijuht Merike Leego; teaduskooli õppetöö spetsialist Natalia Nekrassova; Tartu Tähetorni juhataja, filosoofiateaduskonna ajaloo ja arheoloogia instituudi Eesti ajaloo lektor Janet Laidla; ülikooli muuseumi koguhoidja Virge Lell; teadus- ja arendusosakonna ettevõtluse nõustaja Aivar Pere; õppeosakonna avatud ülikooli tasemeõppe koordinaator Ene Küüner; õppeosakonna Erasmuse programmi üldkoordinaator Jaanika Haljasmäe; elukestva õppe keskuse täiendusõppe programmijuht Esta Pilt; raamatukogu raamatukoguhoidja Elsa Loorits; Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna projektijuht Irene Hütsi; Viljandi kultuuriakadeemia õppetalituse juhataja Katrin Tambet; Euroopa kolledži direktor Kristiina Tõnnisson; Euroopa kolledži asedirektor Olga Bogdanova; Euroopa kolledži rakendusuuringute keskuse projektijuht-analüütik Kerly Espenberg; Pärnu kolledži uurimiskeskuse vanemteadur Monika Übner; Pärnu kolledži õppeosakonna õppekorralduse spetsialist Anni Lüll; Narva kolledži vene kirjanduse dotsent Vadim Semenov; Narva kolledži võõrkeelte lektoraadi juhataja, inglise keele lektor Nina Raud; Narva kolledži juhi abi Alisa Lanno; infotehnoloogia osakonna videotehnika peaspetsialist Toomas Petersell; personaliosakonna personalitöö peaspetsialist Raivo Valk ning kantselei juhataja Helen Valdma.

Jaga artiklit