Sirje Saarmann – 50

Juubel

2. märtsil tähistas juubelit majandusteaduskonna õppekorralduse spetsialist Sirje Saarmann.

Pärast kaubatundmise ja kaubanduse organiseerimise eriala lõpetamist 1987. aastal alustas Sirje tööd oma õpitud erialal, kuid juba 1990. aastal kutsuti ta tagasi majandusteaduskonda.

Sirje, keda võib kindlasti pidada eeskujulikuks töötajaks, on nende aastate jooksul vastutanud asjaajamise ja töökorralduse eest mitmes majandusteaduskonna üksuses: nii turunduse kui ka panganduse õppetoolis, samuti rahanduse ja arvestuse instituudis ning ettevõttemajanduse instituudis. Viimasel kolmel aastal on Sirje töötanud teaduskonna dekanaadis õppekorralduse spetsialistina.

Sirje on väga osavõtlik, toetav ja rõõmsameelne kolleeg. Ta on alati valmis täitma ka neid ülesandeid, mis ei kuulu otseselt tema töökohustuste hulka ning mis vajavad samas tavapärasest teistsugust lähenemist ja suuremat vastutust. Näiteks on Sirje juba üle kümne aasta olnud rõõmuga abiks finantsalase kaugkoolituse projektijuhile Tallinnas.

Uusi ja esmapilgul keerulisi töid võtab Sirje kui väljakutset, mis annab võimaluse õppida, panna proovile oma organiseerimisvõime ja leidlikkus. Tema loomingulisus ja hea kunstnikukäsi on aidanud meeldejäävamaks muuta kolleegide tähtpäevi. 2009. aastal tunnustati Sirjet ülikooli aumärgiga.

Sirje vaba aega täidavad sport, käsitöö ja eelkõige pere.

Palju õnne, jätkuvat energiat ja rõõmsat meelt edaspidiseks!

Kolleegid majandusteaduskonnast

Jaga artiklit