Kadri Muischnek – 50

Juubel

15. jaanuaril sai 50-aastaseks keeletehnoloogia vanemteadur ja arvutilingvistika dotsent Kadri Muischnek. Tema haridustee ja seejärel ametikarjäär on seotud Tartu ülikooliga juba alates 1983. aastast, mil temast sai eesti keele ja kirjanduse eriala üliõpilane.

2006. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis filosoofiadoktori kraadi eesti keele erialal (väitekiri «Verbi ja noomeni püsiühendid eesti keeles»). Aastate vältel on Kadri olnud seotud formaalsete meetodite rakendamise ja eesti keele arvutitöötluse tarkvara arendamisega. Tema peamised uurimisvaldkonnad on eesti keele verbikesksed püsiühendid ja nende töötlemine arvutilingvistikas, korpuslingvistika teoreetilised ja rakenduslikud aspektid, eesti keele automaatne morfoloogiline ja süntaktiline analüüs ning tekstide sõnavara automaatne analüüs. Ta on kirjutanud enam kui 60 teadustööd.

Kadri on osalenud või osaleb mitmes rahvusvahelises keeletehnoloogia projektis ning on olnud mitme rahvusvahelise konverentsi programmi- või korralduskomitee liige. Alates 2004. aastast juhib ta keeletehnoloogia riikliku programmi projekte.

Kadri on Tartu ülikoolis õpetanud mitmeid kursusi, kus kuulajateks on igal aastal olnud nii filosoofia- kui ka matemaatika-informaatikateaduskonna üliõpilased. Kadri kursused on tudengite sõnul rasked, aga huvitavad, ning tagasiside põhjalik ja abistav. Üliõpilased ütlevad, et ta on väga meeldiv õppejõud. On näha, et Kadri on ise oma ainest huvitatud ja tahab ka kuulajatega oma entusiasmi jagada. Ta on juhendanud paljusid lõputöid, muuhulgas pälvis tema ja Liina Lindströmi juhendamisel mullu kaitstud Kristel Uiboaia doktoritöö riiklikul üliõpilastööde konkursil 1. preemia.

Kolleegid teavad Kadrit ikka heatujulise ja targalt tagasihoidliku inimesena. Kõige tähtsam on see, et Kadri ütleb paljudes olukordades, kui millegi untsuminek tavaliselt inimesi koledasti häirib: «Ei sellepärast kustu päike». 

Õnnitleme ja soovime jõudu!

Kolleegid arvutiteaduse instituudist ning eesti ja üldkeeleteaduse instituudist

Jaga artiklit