Bakhtier Rasulov – 65

Juubel

20. jaanuaril sai 65-aastaseks TÜ tehnoloogiainstituudi vanemteadur Bakhtier Rasulov. Bakhtier sündis Kirgiisias Oši linnas ja lõpetas 1972. aastal Tadžikistani pedagoogilise ülikooli. Seejärel töötas ta Tadžikistani TA füüsika-tehnika instituudis ning taimefüsioloogia ja geneetika instituudis, alustades vanemlaborandina ja lõpetades kateedri juhina. Bakhtieri teadustöö oli seotud Tadžikistani põhilise ekspordiartikli, puuvillaga. Ta uuris puuvillasortide produktiivsuse varieerumise bioloogilisi põhjusi. 1982. aastal anti Bakhtierile Tadžikistani Vabariigi teaduspreemia.

Tol ajal oli kombeks, et mõõteriistad tehti ise, oma kätega. Ka Bakhtier töötas isetehtud aparatuuriga, mõõtes puuvilla gaasivahetust – fotosünteesi, hingamist ja transpiratsiooni –, olles eriti huvitatud, kuidas mõjutab atmosfääri hapniku ja süsinikdioksiidi suhe fotosünteesi efektiivsust. Soov täiustada mõõtetehnikat tõi Bakhtieri 1980. aastate alguses Eestisse, professor Agu Laisa juurde. Nii sai alguse side, mis kasvas koostööst uueks elu- ja töökohaks. Nõukogude aja lõppedes algas Tadžikistanis kodusõda, mis tegi teadustöö jätkamise võimatuks. Viimased 20 aastat on Bakhtier töötanud Tartu ülikoolis vanemteadurina. Tema töid Eestis iseloomustavad kaks märksõna: uue aparatuuri ehitus ning isoprenoidid. Bakhtieri juhtimisel on valminud ainulaadsed mõõteaparatuuri komplektid, millega töötavad inimesed nii TÜ-s kui ka maaülikoolis. Nimetatud aparatuur teeb oma võimaluste ja täpsusega kadedaks paljud lääne kolleegid.

Tartus elades tekkis Bakhtieril teaduslik huvi biogeensete lenduvate orgaaniliste ühendite isoprenoidide vastu. Need ühendid mõjutavad oluliselt atmosfääri globaalset süsinikuringet ning seega kliimamuutusi. Isopreeni emissiooni kohta on Bakhtieri esiautorluses ilmunud palju viidatud teadusartikleid mainekates ajakirjades.

Kolleegide hinnangul on Bakhtier andnud Eestile väga palju nii teadlase kui ka inimesena. Ta on erakordselt lojaalne, printsipiaalne, usaldusväärne ja kõrgete eetiliste põhimõtetega inimene. Palju näinud ja läbielanud mehena oskab ta hinnata kõike seda, mis teeb inimesest inimese.

Soovime talle jätkuvalt teravat mõistust, kuldset kätt, õnne ja tervist!

Kolleegid tehnoloogiainstituudist

Jaga artiklit