Heino Moldau – 80

Juubel

Möödunud aasta lõpus, 23. detsembril sai 80-aastaseks Eesti taimefüsioloogia grand old man Heino Moldau. Heino lõpetas Tartu ülikooli 1959. aastal geofüüsikuna ning töötas aastail 1959–1992 astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituudis, pärast seda aga kolmes TÜ instituudis mitmetel ametikohtadel insener-meteoroloogist professorini.

Heino on oma teadustegevuse tabavalt kokku võtnud nii: «Ligi 50-aastase teadusliku sörkjooksu vältel olen läbinud neli peamist teemat, kõik suuremal või vähemal määral seotud taimede funktsioneerimisega keskkonnastressi tingimustes.»

Heino teadustee algas päikesekiirguse ülekande uurimisega Maa atmosfääris, edasi tulid uuringud, mis olid seotud taimelehtede optiliste omaduste ning kiirguse neeldumisega lehestikus. Järgmine teemadering käsitles taimede transpiratsiooni, fotosünteesi ja hingamise mõõtmist ning matemaatilist modelleerimist. Saadud tulemused andsid väärtusliku kogemuse ning lõid aluse praeguseni kestvale taimefüsioloogia koolkonnale.

Heino fundamentaalsetel teadusuuringutel oli palju praktilisi väljundeid: fotosünteetiliselt aktiivse kiirgusvoo mõõtmine, taimekoosluste kaugseire ning taimkatte kiirgusrežiimi modelleerimine. Ühe monograafia tõlkis kosmoseagentuur NASA ametlikuks kasutuseks inglise keelde, et selle alusel töötada välja metoodika Nõukogude Liidu viljasaakide ennustamiseks satelliidipiltide abil.

Viimastel aastatel on Heino uurinud osooni ja hapniku aktiivühendite poolt indutseeritud protsesse taimede sulgrakkudes. Tema panus tehnoloogiainstituudi taimsete signaalide uurimisrühma käivitamisse on olnud väga tähtis, eriti töörühma unikaalse gaasivahetusaparatuuri loomisel ja laekuvate andmete interpreteerimisel.

Peale teadustöö on Heino olnud alati hinnatud juhendaja ja õpetaja, suutes käsitleda taimedes toimuvaid keerulisi füüsikalisi protsesse lihtsalt ja selgelt, vürtsitades seda seikadega tegelikust taimekasvatusest. Nimelt täitsid taimed mitte ainult Heino töise, vaid ka vaba aja maakodus. Juhendajana on Heino väga hinnatud, olles kannatlik, abivalmis ning rahulik. Eraldi märkimist väärivad loomulikult ka tema väärikas tagasihoidlikkus ning meeldejäävalt isikupärane huumorimeel.

Õnne, tervist ja jaksu edaspidiseks!

Kolleegid ja õpilased

Jaga artiklit