Tunnustused

Tunnustusavaldused

TÜ suure medaliga tunnustati 60. sünnipäeval õigusteaduskonna eraõiguse instituudi juhatajat, tsiviilõiguse professorit Paul Varulit.

TÜ väikese medali ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi materjaliteaduse osakonna vanemteadur Jevgeni Vassiltšenko, 50. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna molekulaarse biotehnoloogia professor Ants Kurg ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna füüsika instituudi eksperimentaalfüüsika osakonna vanemteadur Ants Halajaste.

TÜ väikese medaliga tunnustati TÜ Eesti geenivaramu krüo-biotehnoloogi Atso-Heinar Jõksi.

TÜ aumärgi ja tänukirja pälvisid 70. sünnipäeval arstiteaduskonna füsioloogia instituudi inimese füsioloogia vanemteadur Kersti Jagomägi, 60. sünnipäeval filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi maalikunsti dotsent Anne Parmasto, loodus- ja tehnoloogiateaduskonna keemia instituudi laborant Anne Paaver ning 55. sünnipäeval kirjastuse direktor Vaiko Tigane.

TÜ aumärgiga tunnustati 70. sünnipäeval matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessorit, topoloogia vanemteadurit Mati Abelit.

TÜ tänukirja pälvisid 80. sünnipäeval loodus- ja tehnoloogiateaduskonna mereinstituudi koristaja Maimo Parts, 60. sünnipäeval arstiteaduskonna biokeemia instituudi laborant Maret Freimann ja majandusteaduskonna ettevõtluskeskuse ettevõtlushariduse dotsent Made Torokoff-Engelbrecht, 50. sünnipäeval arstiteaduskonna anatoomia instituudi inimese anatoomia vanemassistent Elle Põldoja, filosoofiateaduskonna eesti ja üldkeeleteaduse instituudi programmeerija Tarmo Vaino ning ajaloo muuseumi teadusdirektor Lea Leppik.

Jaga artiklit